• سیستم نقد و بانک (خزانه داری)

   استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد را می‌توان یکی از نگرانی‌های مسئولین مالی سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دانست. به همین خاطر است که کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در موسسات یادشده، اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربیات موجود نشانگر آن است که موفقیت چنین مؤسسات و سازمان‌هایی را می‌باید تا حدی مرهون مدیریت شایسته‌ وجوه نقد آنها پنداشت که زمینه‌های لازم را برای پرداخت های برنامه‌ریزی شده فراهم کرده است.

   وجوه نقد و جریان آن در سازمان به منزله شریان حیاتی است که از نتایج فعالیت اقتصادی نشات گرفته است . این دارایی به دلیل مطلوبیت آن همواره در معرض خطر سوء استفاده قرار داشته است . استفاده بنیادی و آسان نیز براین مطلوبیت افزوده و نیاز سازمانها را به کنترل مکانیزه آن افزایش داده واحساس نیاز به وجود یک سیستم پاسخگو ، مطمئن و پویا را قوت بخشیده است .

   در این سیستم تلاش بر این است که تسهیلات لازم برای مدیریت بهینه‌ وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان‌ مهیا شود.


   قابلیت ها و امکانات

   قابلیت ها و امکانات :

   - تعریف و کنترل انواع اسناد ، بانک ، صندوق ، تنخواه گردان

   - کنترل های اسناد چون شماره سریال و...بصورت ریالی و چند ارزی

   - مبانی تهیه گزارش گردش وجوه نقد

   - صدور برگه های درخواست وجه ، مجوز پرداخت

   - دریافت و پرداخت صندوق ، اسناد و پرداختهای تنخواه گردان

   - رهگیری چکهای دریافتنی در قبال چکهای واخواستی و گزارش آنها

   - ثبت اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی

   - کنترل و واگذاری و استرداد اسناد

   - راس گیری دریافت و پرداخت

   - کنترل وام و تسهیلات و اقساط آن

   - تعیین ماهیت گردش وجوه دریافتی ،پرداختی جهت استفاده در گزارشات گردش وجوه نقد

   - طراحی فرمت های مختلف جهت چاپ نوشتار بر روی برگه های چک

   - دریافت اطلاعات مربوط به پرداخت مساعده و سایر کسورات از نرم افزار حقوق و دستمزد

   - صدور خودکار اسناد حسابداری تمامی تراکنش های خزانه داری اعم از دریافت و پرداخت صندوق ، دریافت و پرداخت و گردش اسناد بهادار ، اسناد تضمینی و پرداخت های تنخواه گردان و ...

   - ارسال اطلاعات به محیط هایی نظیر EXCEL و ... تنظیم فرم های چاپی مطابق با نظر کاربر ، تولید و طراحی گزارشات خاص توسط گزارش ساز پویا

   - ایجاد کنترل داخلی دریافت و واگذاری اسناد بهادار

   - قابلیت درج مبالغ بصورت اعشاری( بمنظور ثبت مبالغ با سایر واحدهای پولی)

   گزارشات :

   - گزارش تعهدات اعم از دریافتنی و پرداختنی ( بصورت خلاصه و مشروح )

   - گزارش دریافتها و پرداختها( بصورت خلاصه و مشروح )

   - گزارش اسناد

   - گزارش ریز عملیات دسته چک

   - گزارش دریافتها و پرداختهای اشخاص

   - کارت صندوق ، بانک و تنخوا گردان

   - گزارش ریز گردش بانک ها

   - گزارش موجودی های نقدی

   - گزارش سالیانه دریافتها و پرداختها

   - گزارش اسناد تضمینی

   - گزارش گردش وجوه نقد(منابع و مصارف)

   - گزارشات وام و تسهیلات( شامل گزارش اقساط بانکیده حد وام و تسهیلات و ...)

   - کنترل اسناد بهادار و اعتبارات بانکی

   - تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی بصورت مکانیزه و دستی  • فهرست محصولات

  • موضوعات مرتبط

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-طبقه ششم-واحد603 تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255

تلگرام : 09150064780 ایمیل : info@paya.ws