• خدمات آموزش

   آموزش تعهد فروش

   ارایه آموزش ها طبق مفاد موجود در قرارداد فروش به میزان نفر ساعت مندرج در بند آموزش قراردادودر راستای راه اندازی هرچه بهتر نرم افزار آموزش نقش بنیادی دارد. 
    
   بدون تردید این شیوه آموزشی با توجه به محدودیت آن نمیتواند همچون کارگاههای آموزشی پوشش گسترده و نیز ژرفای لازم را داشته باشد و فقط با تمرین و ممارست خود کاربر نتیجه مناسب را به دنبال خواهد داشت.
  • خدمات آموزش
  • موضوعات مرتبط

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255