• خدمات آموزش

      دوره آموزشی متمرکز

      برگزاری دوره های آموزشی متمرکز جهت کلیه کاربران به منظور پاسخگوی سوالات کاربران و نیز توضیحات در خصوص ابزارها و امکانات جدید در نرم افزار های ارتقاع یافته.

    • خدمات آموزش
    • موضوعات مرتبط

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255