• انواع موسسات و شرکتها
   کد مقاله: 20000

   انواع موسسات

   o طبقه بندی موسسات از لحاظ مالکیت:

   1. عمومی: موسسات عمومی به موسساتی گفته می شود که مالکیت آن ها به عهده حاکمیت جامعه می باشد.

   مانند وزارتخانه ها، نهادهای دولتی، شهرداری ها و...

   2.خصوصی: موسسات خصوصی به موسساتی گفته می شود که مالک آن ها غیر دولت باشد.

   مانند کلیه فروشگاه ها، شرکتهای سهامی، شرکت های خصوصی ( الگوریتم پویا ) و ...

   3. تعاونی: موسسات تعاونی به موسساتی گفته می شد که گروهی جمع شده و تشکیل یک موسسه را می هدند که به خود اعضا خدمات ارائه گردد.

   مانند تعاونی مصرف فرهنگیان، تعاونی نیروهای مسلح، مسکن مهر و ...

   o طبقه بندی موسسات از لحاظ هدف:

   1. انتفاعی: هدف از تشکیل موسسات انتفاعی کسب درآمد می باشد.

   2. غیرانتفاعی: هدف از تشکیل موسسات غیرانتفاعی کسب درآمد نمی باشد و برای فرنگ سازی و یا امور خیریه تشکیل شده اند.


   o طبقه بندی موسسات انتفاعی از لحاظ فعالیت:

   1. خدماتی: موسسات خدماتی به ارائه خدمات ( تعمیر، آموزش و ... ) می پردازند مانند آموزشگاه ها، تعمیرگاه ها، بیمارستان ها و ...

   2. بازرگانی: موسسات بازرگانی از طریق خرید و فروش کالا درآمد کسب می کنند.

   3. تولیدی: موسسات تولیدی مواد اولیه را در فرآیند تولید تغییر شکل، تغییر ماهیت و تغییر نام داده و به کالا تبدیل می کنند.


   منبع اصلی مقاله:

   تیم تحقیق و توسعه و دیجیتال مارکتینگ الگوریتم پویا

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-طبقه ششم-واحد603 تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255

تلگرام : 09150064780 ایمیل : info@paya.ws