• انتخاب شرکت الگوریتم بعنوان غرفه برتر نمایشگاه کامپیوتر مشهد
      • مرجع ارائه دهنده: نمایشگاه بین المللی مشهد

      شرکت الگوریتم پویا  به همراه سایر متخصصین و دست اندرکاران صنعت کامپیوتر از تاریخ 3 لغایت 7 مهرماه 1393 پذیرای بازدیدکنندگان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد بود و به عنوان غرفه برتر نمایشگاه معرفی شد .

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255