• همایش تخصصی مدیریت هزینه و چالشی بنام صورت جریان وجوه نقد

    شرکت الگوریتم پویا در راستای رشد و گسترش دانش مدیریت مالی، "همایش تخصصی مدیریت هزینه و چالشی بنام صورت جریان وجوه نقد" را، روز دوشنبه هشتم دی ماه 93 در پژوهشگاه صنعت نفت تهران با سخنرانی خانم دکتر بیتا مشایخی، عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و ارائه مقاله آقای دکتر منتی برگزار نمود

    

   محورهای رویداد

    شرکت الگوریتم پویا در راستای رشد و گسترش دانش مدیریت مالی، "همایش تخصصی مدیریت هزینه و چالشی بنام صورت جریان وجوه نقد" را، روز دوشنبه هشتم دی ماه 93 در پژوهشگاه صنعت نفت تهران با سخنرانی خانم دکتر بیتا مشایخی، عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و ارائه مقاله آقای دکتر منتی برگزار نمود

    فهرست مطالب
   بخش اول:
   مدیریت هزینه(سخنران:دکتر بیتا مشایخی)
              آشنایی با ساختار هزینه ها(ماهیت و رفتار)
              تکنیک های رایج هزینه یابی و اشتباهات متداول در این حوزه
              استفاده از داده های هزینه در تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلند مدت مدیران 
              روش های رایج مدیریت و کاهش هزینه
   بخش دوم:
              چالشی به نام صورت جریان وجوه نقد(سخنران: آقای وحید منتی)
              ملاحظات عملی در تهیه صورت جریان وجوه نقد
              پاسخگویی به مهمترین پرسش های عملی مدیران مالی در حوزه صورت جریان وجوه نقد
    
   دکتر بیتا مشایخی
    عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
   مشخصات تحصیلی
   کارشناسی: حسابداری، دانشکده حسابداری و علوم مالی صنعت نفت 
   کارشناسی ارشد: حسابداری , دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی 
   دکترای تخصصی: حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
   عضویت در مجامع علمی ملی و بین المللی
   سردبیر مجله علمی-پژوهشی "حسابداری: نظریه و عمل" تحت امتیاز انجمن حسابرسان داخلی
   عضو هیات تحریریه مجله الکترونیکی حسابرسان داخلی تحت امتیاز انجمن حسابرسان داخلی
   عضو هیات تحریریه مجله حسابداری و حسابرسی دولتی (دانشگاه پیام نور)
   عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی (دانشگاه آزاد اسلامی)
   عضو هیات تحریریه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت (دانشگاه آزاد اسلامی)
   عضو انجمن راهبری شرکتی اروپا (European Corporate Governace Institute- ECGI)
   عضو انجمن حسابداران آمریکا (American Accounting Association- AAA)
   عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
   عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران
   عضو انجمن مهندسی مالی ایران
   عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
   عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- 1392
   عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- 1393
    عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت استراتژیک- 1393
   شرکت در سمینارهای داخلی
   همایش حسابداران به مناسبت روزجهانی حسابدار- انجمن علمی- دانشجویی حسابداری دانشگاه الزهرا (س)- ارائه مقاله "حسابداری دادگاهی"- 14 آذر 1392
   یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- دانشگاه صنعتی شریف و گروه آریانا، ارائه سخنرانی در بخش علمی- پژوهشی با عنوان "مدیریت هزینه در شرایط بحران "- آذر 1392
   چهارمین همایش ملی تقلب- شرکت ایراکو- ارائه مقاله " رشوه: پدیده ای شوم"- 18 و 19 دی 1392
   نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی- بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه الزهرا- ارائه مقاله "نقش حاکمیت شرکتی در پیشگیری از تقلبات مالی"- 12 اردیبهشت 1392 
   همایش حسابداران: تجارب گذشته، افق‌های آینده، به مناسبت روزجهانی حسابدار- انجمن علمی- دانشجویی حسابداری دانشگاه الزهرا (س)- ارائه مقاله " تکنولوژی در آموزش حسابداری"- 15 آذر 1391
   دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- دانشگاه صنعتی شریف و گروه آریانا، ارائه کارگاه آموزشی "نقش هیأت مدیره در راهبری شرکتی و پایداری سازمانی"- 10 دی 1391
   سومین همایش ملی تقلب- شرکت ایراکو- ارائه مقاله " ارزیابی ریسک تقلب"- 19 و 20 دی 1391
   دومین همایش بین المللی تقلب- شرکت ایراکو- ارائه مقاله " تقلب کارکنان"- 29 و 30 آذر 1390
   اولین همایش بین المللی تقلب- شرکت ایراکو- ارائه مقاله "روانشناسی تقلب"- 30 آذر و 1 دی ماه 1389
   همایش گزارشگری نوین مالی- انجمن حسابداران خبره ایران- ارائه مقاله- 15و 16 دی ماه 1388
   دومین همایش بین المللی مدیران مالی- بررسی موضوعی ماده 124 قانون تجارت:مسئله اخلاقی ادغام مسئولیت‌های مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره- ارائه مقاله توسط همکار (هدی اسکندر)- دی ماه 1388
   سومین همایش مدیریت مالی به عنوان داور و عضو پنل – 1385
    طراحی دروس مجازی دانشگاه تهران
   حسابداری دولتی پیشرفته- کارشناسی ارشد حسابداری- 3 واحد
   متون حسابداری 1 و 2- کارشناسی حسابداری- 2 واحد
   دکتر وحید منتی
   مشخصات تحصیلی: 
   دوره دکتری: دانشجوی حسابداری دانشگاه تهران
   دوره کارشناسی ارشد: حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
   دوره کارشناسی: حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی
    
   مدارک حرفه ای و عضویت در مجامع علمی و حرفه ای 
   عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار رسمی)
   عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
   عضو انجمن حسابداری ایران 
   سوابق اجرایی و آموزشی 
   6 سال تجربه در زمینه حسابداری، امور مالی و موارد پیرامون
   4سال تجربه حسابرسی مستقل
   5سال تجربه در زمینه حسابرسی داخلی، کنترل های داخلی، کمیته های حسابرسی و موارد پیرامون
   سوابق تدریس در دانشگاه تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی
   سوابق تدریس حرفه ای با موسسات حسابرسی، شرکت ها و موسسات آموزشی
   مکان و زمان برگزاری
   ایران -تهران -پژوهشگاه صنعت نفت
   گالری تصاویر

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   31828 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255