• خدمات

        شرکت الگوریتم پویا سرمایه اصلی خویش را رضایت کلیه مشتریان خود دانسته و نیک می داند که بایستی به گونه ای سازماندهی گردد که همه ارکان شرکت در جهت حفظ این سرمایه ارزشمند فعالیت نمایند . هر چند فعالیت کلیه واحدهای ستادی و عملیاتی شرکت در جهت رسیدن به این هدف می باشد ولی واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش شرکت الگوریتم پویا به عنوان یک واحد مستقل فقط برای تحقق این هدف سازماندهی گردیده است.

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   31828 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255