• تازه های سیستم مالی

   اضافه کردن سطوح تفصیلی (9 سطح)

   گزارش آنالیز سایر سطوح تفصیلی

   گزارش کارت حساب سایر سطوح تفصیلی

   تلخیص سند افتتاحیه و اختتامیه در دفاتر مکانیزه روزنامه و کل

   امکان بودجه ریزی و کنترل در زمان صدور سند

   گزارشات مقایسه ای و عملکرد بودجه

   صدور سند حسابداری براساس فایل اکسل 

   گزارش تهاتر حساب ها

   گزارش تراز اسناد مرتبط با حساب

   درج طبقه مالی در هنگام سندگیری زیر سیستمها

   امکان تعیین سطح ثبت اسناد حسابداری از زیر سیستم ها

   قابلیت درج مبالغ بصورت اعشاری (بمنظور ثبت مبالغ با سایر واحدهای پولی )

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255