• تازه های سیستم نقد وبانک

   قابلیت تعریف موضوعات دریافت و پرداخت (تخصیص سرفصل حساب )

   رهگیری چکهای دریافتی در قبال چکهای واخواستی و گزارش آن 

   افزودن انواع گردش به گزارش ریز دسته چک

   کنترل ردیف دسته چک در هر دسته چک

   نمایش اولین دریافت کننده و پرداخت کننده در برگه های گردش دریافت و پرداخت

   دریافت اطلاعات از اکسل در دریافت اسناد و ریز دریافت و پرداخت و صورت مغایرت بانکی

   کنترل صدور برگه های پرداخت فقط بر اساس مجوز پرداخت وجه

   نمایش وصولی های تنخواه گردان در دوره های قبل

   قابلیت درج مبالغ بصورت اعشاری (بمنظور ثبت مبالغ با سایر واحدهای پولی )

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255