• تازه های سیستم فروش

   قابلیت درج ارزش افزوده فروش در کلیه برگه ها

   ایجاد مصوبه بر اساس آخرین و بیشترین نرخ خرید انبار

   تعریف نوع حساب مشتری

   گزارشات تفصیلی فروش فصلی و تهیه فایل خروجی خاص (جهت ارایه به سازمان امور مالیاتی )

   درج ابعاد و وزن در واحد فرعی و محاسبه آن در برگه سفارش و دستور خروج

   قابلیت ثبت اطلاعات ارزی (دو نرخ)

   صدور کلیه برگه های فروش بصورت ارزی به همراه چاپ و جستجو و نمایش ارز در کارت حساب مشتری

   مشاهده گردشهای صورت گرفته در برگه های مختلف جهت صدور فاکتور

   درج ارزش افزوده بطور مستقل از مباحث اضافات فاکتور و گزارش آنالیز ارزش افزوده و ریز خالص فروش 

   گزارش سن بدهی

   کارت حساب ارزی مشتریان

   قابلیت درج مبالغ بصورت اعشاری (بمنظور ثبت مبالغ با سایر واحدهای پولی )

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255