• تازه های سیستم حقوق و دستمزد

      امکان تهیه فایل حقوق و دستمزد مورد تایید سازمان امورمالیاتی 

      امکان محاسبه کسور ثابت در کارکرد پرسنل در هر ماه

      گزارش مقایسه ای حقوق ماهیانه پرسنل در ماه های مختلف بر اساس افراد و یا مراکز هزینه

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255