• مرکز آموزش و پژوهش

   مرکز آموزش و پژوهش شرکت الگوریتم پویا جهت نیل به اهداف زیر تشکیل گردیده است:
   اهداف :
   1-1 . انجام مطالعات و تحقیقات جهت تولید محصولات جدید و ارتقاء سطح کیفی محصولات موجود
   1-2 . ارایه طرح های کنترل کیفی مستمر محصولات
   1-3 .برگزاری دوره های متمرکز کوتاه مدت و بلند مدت آموزش نرم افزارهای شرکت الگوریتم پویا(پایا)
   1-4 . ارایه گواهینامه به متقاضیان اخذ مدرک کاربری نرم افزارهای الگوریتم پویا
   1-5 . تهیه روش ارایه آموزش نرم افزارها جهت سایرمراکز آموزشی
   1-6 . تدوین استانداردهای مراکز آموزشی جهت برگزاری دوره های آموزش نرم افزارهای الگوریتم پویا
   1-7 . برگزاری سمینار و سخنرانی های تخصصی مرتبط با فعالیتهای شرکت الگوریتم پویا
   1-8 . برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت تخصصی جهت کارکنان شرکت
    
    
    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255