• روش های ارایه آموزش :

   دوره های آموزشی براساس مدت زمان ارایه آموزش
   1-1. دوره های کوتاه مدت : این دوره ها بصورت خاص جهت موضوعاتی می باشد که در زمان هایی بین یک تا ده ساعت به طول می انجامد و عموماً بصورت موردی و به درخواست کارفرمایان شرکت تشکیل می شود.
   1-2 . دوره های بلند مدت : این دوره های جهت آموزش مهارت هایی می باشد که در بازه زمانی بیش از ده ساعت قابل ارایه است.
   دوره های آموزشی به تفکیک شیوه ارایه 
   1-1 . دوره های حضوری : در این شیوه ارایه مباحث آموزشی و آزمون های مربوطه به صورت متمرکز در محل مرکز آموزش برگزار می گردد.
   1-2 .دوره های غیر حضوری : دوره هایی کلیه مراحل پذیرش ، آموزش و صدور گواهینامه شرکت در دوره جهت کارآموزان بصورت غیرحضوری و با استفاده از بستر پورتال مرکز آموزش انجام می گردد.
   دوره های آموزشی به تفکیک سطوح قابل ارایه 
   1-1.سطح مقدماتی: 
   در سطح مقدماتی هدف ، ارایه آموزش های ابتدایی و کلیات مربوط به هر مبحث آموزشی می باشد . در پایان این دوره های مربوط به این سطح آموزش ، کارآموز باید توانایی شرکت در دوره های پیشرفته را داشته باشد.
   1-2. سطح پیشرفته: 
   در سطح آموزش پیشرفته مباحث و سرفصل های تعیین شده آن بصورت کامل و جامع ارایه می گردد . پیش نیاز دوره پیشرفته گذراندن دوره های مقدماتی مرتبط با آن مبحث می باشد.
    
   1-3 . سطح تخصصی : 
   این سطح شامل ارایه مباحث نرم افزاری به صورت کلان و و تجزیه و تحلیل موضوعات قابل ارایه هر مبحث  در جزیی ترین حالت آن می باشد.

    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255