• دوره نرم افزار حسابداری مالی (2)

   1-مرور کلی آموزش های مقدماتی نرم افزار مالی شامل : سطوح حساب - چگونگی صدور اسناد و گزارش گیری
   2-تشریح ابزارهای کنترل مانده حسابها - حسابهای تعریف نشده کاربر - تشریح استفاده از مدیریت کاربران و تخصیص لایه های ثبت سند حسابداری
   3-آشنایی با ابزارهای پیشرفته طبقه بندی حسابها - حسابهای ترکیبی - حسابهای تعریف نشده کاربر - طبقه بندی اسناد (همراه با تشریح گزارشات مرتبط
   4-تشریح کامل منوی ابزاردر سند حسابداری شامل : ابزار کپی اسناد - انتقال از فایل اکسل - ریز گردش ...
   5-آشنایی با ابزار کنترل بودجه ای و گزارشات آن
   6-تشریح گزارشات اسناد - دفاتر - تراز 8 و 10 ستونی –
   7-تشریح گزارشات کاربرگ حساب - آنالیز حساب - گزارش تهاتر حساب ها – نمودارها
   8-تشریح ابزار تنظیمات سیستم - ایجاد دوره مالی - پشتیبان گیری جزیی و کلی و بازیابی آنها - تنظیمات چاپ در گزارشات
   9-تشریح ابزار ارتباط سیستم ها و چگونگی اخذ سند از زیر سیستم ها
   10-آموزش بستن حسابها - تشریح ابزارهای کامل نرم افزار مدیریت کاربران
    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255