• دوره نرم افزار نقد و بانک

   1-تعریف ماهیت صندوق و بانک و تنخواه گردان - تعریف کد و موجودی اول دوره صندوق - تشریج برگه دریافت و پرداخت صندوق - گزارش کارت صندوق
   2-تعریف کد تنخواه گردان - صدور برگه پرداخت تنخواه گردان - گزارش کارت تنخواه گردان
   3-تعریف کد بانک - موجودی اول دوره بانک - صدور برگه پرداخت اسناد روز - دریافت اسناد نقد - گزارش کارت بانک
   4-تعریف ماهیت گردش اسناد دریافتنی و پرداختنی - صدور برگه های گردش اسناد دریافتنی و پرداختنی - تشریح گزارش تعهدات و اسناد
   5-تعریف سریال دسته چک جهت اسناد پرداختنی و تشریح کاربرد آن - تشریح گزارش صورت مغایرت بانک 
   6-تشریح گزارش های مربوط به اسناد و تعهدات
   7-تشریح کاربرد برگه های تضمینی - تشریح کاربرد ماهیت گردش وجوه و گزارشات آن
   8-تشریح برگه درخواست وجه و مجوز پرداخت و ابزار انتقال آن - تشریح برگه وام و تسهیلات و گزارش های آن
   9- تشریح نسخه ارزی - ابزارهای خاص نقد و بانک در مدیریت کاربران
   10-صدور سند حسابداری برگه ها - ابزار پشتیبان گیری - انتقال اطلاعات دوره - مرور مباحث دوره و پاسخگویی به سوالات
    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255