• دوره نرم افزار کنترل موجودی و حسابداری انبار

   1-تعریف ماهیت انبار و کالاها - تشریح انواع دسته بندی کالا - توضیح ابزارهای دسته بندی کالا شامل : انبار و زیر انبار - گروه اصلی و فرعی - مشخصه کالا - طراحی کدینگ انبار - ایجاد کد کالا و تخصیص انبار
   2-تشریح برگه های مقداری - ایجاد برگه موجودی اول دوره مقداری و برگه های رسید و حواله مقداری - گزارش کارت موجودی مقداری کالا
   3-تشریح برگه های مقداری برگشت به انبار - برگشت به خرید - انتقال بین انبار - مصرف مستقیم - گزارش های مربوطه
   4-تشریح عملیات حسابداری انبار و انتخاب روش قیمت گذاری انبار - نرخ گذاری برگه های وارده - تکمیل و نرخ گذاری برگه های صادره - گزارش های مربوطه
   5-تشریح ابزارهای افزایش و کاهش بها - نوع برگه براساس حسابها - صدور سند حسابداری با ارتباط سیستم ها
   6-تشریح برگه های درخواست کالا از انبار - درخواست خرید - رسید موقت - نحوه انتقال آنها به رسید و حواله
   7-تشریح جدول استاندارد و صدور حواله براساس جدول استاندارد - تهیه گزارش انحراف مصرف
   8-تشریح عملیات انبار گردانی - برگه های کسری و اضافی مقداری و ریالی
   9-تشریح برگه متمم بها - برگه تعیین وضعیت خروج کالا - برگه تعیین وضعیت کالای برگشتی
   10-تشریح گزارشات انبار : گزارشات خرید فصلی - گزارش آنالیز انبار - گزارشات برگه ها و ... و ابزارهای خروجی برگه ها و گزارشات
   11-تشریح ابزارهای ارتباط با سایر سیستم ها - تشریح ابزار تبدیل واحد ها - تشریح نسخه ارزی
   12-تشریح ابزارهای مرتبط با انبار در نرم افزار مدیریت کاربران - مرور مباحث دوره - پاسخگویی به سوالات

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255