• دوره نرم افزار حسابداری فروش

   1- تشریح کلی کاربرد نرم افزار فروش - تعریف ماهیت کالا و مشتریان - تعریف کالا و ارتباط آن با انبار - تعریف مشتری
   2- صدور فاکتور در ساده ترین سطح بدون مصوبه و تخفیفات و اضافات - گزارش فروش براساس کالا - گزارش کارت حساب مشتری
   3- تعریف ابزارهای مصوبه - تخفیفات و اضافات - پیش دریافت و سایر کسورات - صدور فاکتور کامل
   4- تشریح برگه های پیش فاکتور - متمم فروش - برگشت فروش - دستور خروج کالا
   5- تعریف کد خدمات - تشریح برگه صورتحساب خدمات - برگشت خدمات - متمم خدمات - گزارشات خدمات
   6- تشریح برگه تنظیم حساب اعتباری مشتری - تعیین وضعیت حساب مشتریان - تشریح ارتباط برگه های فروش با سایر سیستم ها
   7- تشریح گزارشات فروش شامل : آنالیز فروش - فروش فصلی - وضعیت برگه ها و ....
   8- سفارش مشتری و اصلاح سفارش و گزارش کنترلی مشتری - تشریح ابزار قرارداد کالا و خدمات و گزارشات کنترلی آن
   9- تشریح ابزار نوع حساب مشتری - نحوه صدور سند حسابداری با ابزار ارتباط سیستم ها
   10- تشریح کاربری نمودار - ابزار تنظیمات سیستم - پشتیبان گیری - تشریح ابزارهای کنترلی فروش در نرم افزار مدیریت کاربران -  مرور مباحث مطرح شده - پاسخگویی به سوالات

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255