• دوره نرم افزار حقوق و دستمزد

    
   1-   تشریح مفاهیم اطلاعات پرسنلی - روش های محاسباتی - حکم کارگزینی - قرارداد
   2-  تشریح برگه های : محل خدمت - جدول مزایا - تعریف غیبت و مرخصی - وام و کسورو بدهی های یکماهه – ماموریت
   3-  تشریح برگه جدول مالیاتی - برگه روش محاسباتی
   4- تشریح برگه احکام کارگزینی - اصلاح احکام کارگزینی
   5- تشریح برگه های کارکرد
   6- تشریح برگه های مزایا و کسور موردی - دریافت وام و کسور - بازپرداخت وام کسور - برگه ماموریت
   7- تشریح مفهوم محاسبه حقوق و ابطال آن - گزارش فیش حقوقی
   8- تشریح گزارش های لیست دستمزد - لیست بیمه - لیست متمم بیمه -دیسکت بیمه و مالیات -  آنالیز حقوق
   9- تشریح محاسبات عیدی و پاداش - سنوات - بن - مرخصی ابتدای سال
   10- تشریح سایر گزارش ها و طراحی لیست خروجی
   11- طراحی سند حقوق در نرم افزار ارتباط سیستم ها
   12- تشریح ابزار انتقال اطلاعات از سیستم های کارت ساعت - تشریح پشتیبان گیری و بازیابی آن - انتقال اطلاعات دوره قبل
   13-  تشریح ابزارهای کنترل کاربر حقوق در نرم افزار مدیریت  کاربران-  مرور مباحث دوره - پاسخگویی به سوالات

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255