• دوره نرم افزار دارایی ثابت و جمعداری اموال

    1-  مرور مفاهیم اولیه دارایی های ثابت و جمع داری اموال
   2-  تشریح ابزار طبقه بندی و کد گذاری داریی های ثابت (گروه داراییها ومجموعه دارایی)
   3-  تشریح کارت دارایی ثابت(تخصیص کد وتکمیل اطلاعات اصلی)
   4-تشریح کارت دارایی ثابت(تکمیل بخش های افزایش و کاهش دارایی،خروج دارایی و اجزای دارایی)
   5- تشریح گزارشات بهای تمام شده و استهلاک داراییها
   6- تشریح برگه جمعداری اموال و گزارشات مربوط به آن
   7-  تخصیص سرفصل های حساب مربوط به تحصیل،استهلاک و خروج دارایی و نیز  تشریح ابزار صدورسند حسابداری با ارتباط سیستم ها
   8- مرور مباحث ارائه شده دوره،تشریح ابزار کنترلی کاربر مربوط به دارایی ثابت در نرم افزار مدیریت کاربران و چگونگی پشتیبان گیری-پاسخوگویی به سوالات

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255