• سیستم برنامه ریزی تولید

   برنامه ‌ریزی تولید (به انگلیسی: CPM - Critical Path Method) در واقع زمان بندی و تعیین ترتیب اولویت های انجام کارها به صورت بهینه می‌باشد. واضح است که برای یک  واحد تولیدی حداقل نمودن هزینه و افزایش بهره‌وری اهمیت زیادی دارد، بنابراین نوبت‌بندی در برنامه (در عدد، زمان و مکان) به منظور حداقل کردن هزینه و افزایش بهره‌وری ضرورت دارد. برای این که برنامه ریزان تمام عوامل و متغیرهای مربوط به تصمیم گیری را بتوانند در نظر داشته باشند روش های زیادی وجود دارد، مثل نمودارهای میله ای، گانت، روش مسیر بحرانی و فن ارزشیابی و بازنگری برنامه.


    ویژگی ها :

   - امکان برنامه‌ریزی دوره‌ای تولید با استفاده از اطلاعات برگرفته از فرآیندها وفرمولاسیون تولید هر محصول، و اولویت بندی سفارشات با توجه به ظرفیت‌ها و نیزمحدودیت‌های ماشین آلات و تجهیزات جانبی آنها

   - پیگیری دقیق فرآیند از مرحله ثبت سفارش تا تحویل به مشتری و پاسخ به این پرسش که چه محصولی، از چه سفارشی، در چه زمانی، با استفاده از چه دستگاهی، توسط چه ابزاری و از چه موادی تهیه می‌شود

   - پیش‌بینی زمان تحویل سفارشات به مشتری با توجه به وضعیت تولید و حجم سفارشات موجود

   - امکانصدور برنامه‌های روزانه، شامل دستور کار تولید برای هر ایستگاه‌کاری باتوجه به برنامه‌ی تولید، وضعیت تولید محموله‌های قبلی و رخدادهایپیش‌بینی نشده ، برنامه‌های بازکاری و تولید آزمایشی

   - تعیین اضافه ظرفیت مراکز تولید و یا کمبود ظرفیت آنان به تفکیک دوره های زمانی انتخابی

   - امکان صدور اتوماتیک حواله  کالاها  به تفکیک مراکز هزینه  در سیستم انبار 

   - محاسبه زمان ساخت کالا ها با توجه به برنامه ریزی تعریف شده به صورت هوشمند.

   - محاسبه و گزارش نواقص کالا ومواد طبق  دستور ساخت های داده شده


    امکانات

   - ثبت سفارشات

   - ثبت پیش بینی سفارشات

   - صدور دستور ساخت تولید بر اساس سفارشات و اولویت بندی بندی دستورهای ساخت بر اساس تاریخ تحویل کالاهای سفارشات

   - صدور برنامه بر اساس دستور ساخت ها ی داده شده

   - صدور اصلاحیه بر نامه ها


   گزارشات

   - گزارش مقایسه برنامه با عملکرد تولید و شناسایی انحرافات

   - گزارش  ردیابی سفارشات

   - گزارش دستور ساخت بر اساس سفارشات

   - گزارش برنامه کاری ماشین‌آلات خطوط تولیدی

   - گزارش اقلام مورد نیاز دستور ساختها

   - گزارش برنامه تولید به تفکیک دوره ها

    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255