• نگهداری و تعمیرات

   نگهداری وتعمیرات (نت) دو مفهوم بسیار مهم و دو مقوله اساسی هستند که تحقق وعمل به آنها زمینه های بقا وتداوم خطوط تولید وکاهش هزینه ها را فراهم می آورد ،

   روش های پیچیده تولید وامکانات وماشین آلاتی که در این راستا مورد استفاده قرار می گیرند نیازمند این است که با کمترین هزینه، بیشترین استفاده از آنها صورت گیردوکارایی آنها را تا جایی که ممکن است افزایش دهدبر این اساس برنامه نت الگوریتم پویا به منظور کاهش هزینه ها وجلوگیری از توقف خط تولیددر اختیار مدیران قرار گرفته است.


    ویژگی ها

   - ثبت و نگهداری نتایج عملیات هر تعمیر شامل تایم شیت تعمیرکاران میزان مصرف قطعات، ابزار مصرفی و خدمات انجام شده.

   - برنامه ریزی تعمیر و نگهداری ماشین آلات و قالب ها بر اساس زمان و یا آمار کارکرد ماشین آلات.

   - رزرو قطعات انبار برای برنامه های تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و قالب ها در آینده.

   - گروه بندی ماشین آلات

   - در نظر گرفتن اولویت فعالیت ها

   - تجزیه وتحلیل هزینه ای وعملکردی فعالیت های صورت گرفته

   - امکان تهیه شناسنامه دستگاه ها

   - امکان معرفی واولیت بندی کردن کارشناسان نت

   - امکان معرفی انواع فعالیت های تعمیر ونگهداری ودسته بندی این فعالیت ها از نظر حجم کار آنها

   - امکان ارتباط با سیستم انبار

   - امکان ثبت عملکرد دستگاه ها به صورت زمانی وعملکردی

   - امکان انجام عملیات نت پیشبینانه (کالیبراسیون) شامل

   - امکان انجام عملیات نت پیشگیرانه دستگاه شامل

   - امکان انجام عملیات نت پیشگیرانه قطعات دستگاه  شامل

   - امکان انجام عملیات نت اضطراری دستگاه شامل

   - امکان دریافت هشدار برای انجام تعمیرات وسرویسها وکالیبراسیون های که موعد آنها فرا رسیده و دستور کار ندارند


    گزارشات

   - امکان تهیه گزارش های تعمیرات اضطراری.

   - امکان تهیه گزارش سرویس های اضطراری تخصیص یافته.

   - امکان تهیه گزارش هزینه های نگهداری و تعمیرات.

   - امکان تهیه گزارش هزینه های تمام شده تعمیرات و تعمیرات ماشین آلات و قالب ها.

   - امکان تهیه گزارشات مقایسه ای بر حسب ماه، سال، گروه ماشین آلات و قالب ها، انواع خرابی ها و ...

   - امکان تهیه گزارش وضعیت اقلام مصرفی.

   - گزارش پیش بینی میزان مصرف اقلام و قطعات.

   - گزارش پیش بینی توقف تولید برای اجرای برنامه ها.

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   31828 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255