• سیستم بهای تمام شده توسن

    
    شرکت الگوریتم پویا پس از ارئه موفق نرم افزارهای "پایا" سیستم های صنعتی خود را با نام تجاری توسن به بازار عرضه کرد
    
        سیستم بهای تمام شده توسن
    
   ·         بهای تمام شده واقعی
   ·         بهای تمام شده پیش بینی
   ·         بهای تمام شده استاندارد (لحظه ای)
    
        روش و الگوی محاسبه در سیستم بهای تمام شده توسن
    
   ·         روش هزینه یابی: مرحله ای 
   ·         الگوی هزینه یابی : تمام جذبی
   ·         سیستم هزینه یابی : استاندارد
   ·         روش های تسهیم هزینه : پلکانی
    
   امکانات و قابلیت های سیستم بهای تمام شده توسن
    
   امکان تعریف دوره های محاسبه واقعی و پیش بینی
    
   امکان تغییر تنظیمات سیستم به ازای هر دوره محاسبه
    
   امکان ثبت اطلاعات BOM
    
   امکان تعیین ماهیت مراکز هزینه
    
   شناسایی ایستگاههای کاری
    
   امکان معرفی ماشین آلات
    
   مشخص کردن تقویم کاری به ازای هر ایستگاه
    
   امکان دریافت اطلاعات هزینه از سیستم های مالی
    
   امکان تخصیص و تسهیم هزینه
    
   امکان تسهیم مواد بر اساس اطلاعات انبار
    
   امکان محاسبه ی موجودی های پای کار (ریالی - مقداری)
    
   امکان ثبت برگه های تولید
    
   امکان محاسبه ی انحرافات (مواد دستمزد - سربار)
    
   شناسایی هزینه های جذب نشده
    
   امکان محاسبه بهای تمام شده دوره واقعی و پیش بینی

    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-طبقه ششم-واحد603 تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255

تلگرام : 09150064780 ایمیل : info@paya.ws