• سیستم های برنامه ریزی و کنترل تولید توسن

    

   شرکت الگوریتم پویا پس از ارائه موفق نرم افزارهای"پایا" سیستم های صنعتی خود را با نام تجاری توسن به بازار عرضه کرد       

    

         سیستم های برنامه ریزی و کنترل تولید توسن

    

   • ·         برنامه ریزی و کنترل تولید غیرمکانیزه
   • ·         برنامه ریزی و کنترل تولید مکانیزه
   • ·         برنامه ریزی و کنترل تولید براساس سفارشات و آنالیز سفارشات
   • ·         ردیابی مکانیزه تولید
   • ·         برنامه ریزی تدارکات
    
   امکانات سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید توسن
    
   • تعریف درخت محصولات(BOM)
   •  
   • شناسایی ایستگاه های کاری
   •  
   • تعریف روش های ساخت مختلف به ازای هر محصول
   •  
   • امکان تعریف چرخه فرآیندهای تولیدی(OPC)
   •  
   • امکان ثبت، انالیز و امکان سنجی سفارشات
   •  
   • پیش بینی زمان ارسال سفارشات
   •  
   • امکان ردیابی سفارشات
   •  
   • ثبت برنامه بارگیری و ارسال سفارشات
   •  
   • مشخص کردن تقویم کاری به ازای هر ایسستگاه کاری
   •  
   • ارائه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تولید
   •  
   • برنامه ریزی و تامین نیازمندی های مواد (MRP)
   •  
   • طراحی برگه تولید براساس نیاز ایستگاه
   •  
   • کنترل فعالیت های تولیدی روزانه
   •  
   • کنترل مصرف مواد
   •  
   • امکان ردیابی محصولات
   •  
   • شناسایی کلیه توقفات
   •  
   • شناسایی ضایعات
   •  
   •  
   • نمودار گردش عملیات در سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید 

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-طبقه ششم-واحد603 تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255

تلگرام : 09150064780 ایمیل : info@paya.ws