• دوره های آموزشی
   دوره های آموزشی بلند مدت - حضوری به شرح زیر می باشد.
    
    کددوره   عنوان دوره   تعدادجلسات   محتوای آموزشی   1101 حسابداری مالی عمومی
   ( نرم افزار مالی پایا)
   - تشریح مبانی حسابداری و دفتر نویسی
   و کار با نرم افزار حسابداری پایا
   1102 حسابداری مالی تکمیلی و نقدوبانک
   (نرم افزار نقدوبانک پایا)
   - تشریح مباحث تکمیلی حسابداری
   و امکانات تخصصی نرم افزارهای مالی و نقدوبانک پایا
   1103 حسابداری انبار و کنترل موجودی
   (نرم افزار انبار پایا) و فروش
   - تشریح مفاهیم انبار ، طبقه بندی کالا، برگه های عملیاتی ، انبارگردانی و عملیات فروش
   1104 حسابداری حقوق و دستمزد
   (نرم افزارحقوق پایا)
   - تشریح مفاهیم حقوق و دستمزد ، کارگزینی ،
   فیش حقوقی ، اطلاعات کارکرد و ....


   دوره های آموزشی ویژه نرم افزار :


    کددوره       عنوان دوره
    
       

    تعداد جلسات

   3101    نرم افزار حسابداری مالی  10
   3102    نرم افزار نقد و بانک  10
   3103   نرم افزار انبار و کنترل موجودی  12
   3104    نرم افزار فروش  10
   3105    نرم افزار حقوق و دستمزد  12
   3106    نرم افزار دارایی ثابت و جمع داری اموال  8
   3107    نرم افزار حسابداری مالی 2  10

   در پایان هر یک از دوره های فوق ، گواهینامه کاربری نرم افزار توسط شرکت الگوریتم پویا صادر می گردد.

   لینک سرفصل ها و محتوای آموزشی

    

   دوره های آموزشی نرم افزارهای خاص:

   جهت اطلاع از برگزاری این دوره ها با مرکز آموزش تماس حاصل نمایید.


    کددوره       عنوان دوره
    
       

    تعداد جلسات

   4101    نرم افزار تدارکات داخلی  --
   4102    نرم افزار کنترل پیمانکاران  --
   4103   نرم افزار پخش و توزیع  --
   4104    نرم افزار سهام  --
   4105    نرم افزار صورت های مالی  --
   4106    نرم افزار مالی تجمیعی  --
   4107    نرم افزار گزارش ساز  --
   4108    نرم افزار اتوماسیون اداری  --
   4109    نرم افزار کارگزینی  --

   در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مرکز آموزش شرکت الگوریتم پویا تماس حاصل نمایید.

   تلفن های پاسخگویی به سوالات:
   051-31828 داخلی1306

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255