• موضوعات مرتبط

  • خدمات

    شركت الگوريتم پويا سرمايه اصلي خويش را رضايت كليه مشتريان خود دانسته و نيك مي داند كه بايستي به گونه اي سازماندهي گردد كه همه اركان شركت در جهت حفظ اين سرمايه ارزشمند فعاليت نمايند . هر چند فعاليت كليه واحد هاي ستادي و عملياتي شركت در جهت رسيدن به اين هدف مي باشد ولي واحد پشتيباني و خدمات پس از فروش شركت الگوريتم پويا به عنوان يك واحد مستقل فقط براي تحقق اين هدف سازماندهي گرديده است.

  • آموزش
   ارايه آموزش جهت كاربري نرم افزار در قالب هاي زير انجام مي گردد:
   پشتيباني
   روش بهبود مستمر سيستم ها بر پايه تجربه كارشناسان الگوريتم پويا و پيشنهاد هاي طيف گسترده كاربران استوار است. در اين طرح كاربران پيشنهاد هاي خود را براي بهره برداري بهينه از سيستم ها ارائه نموده و پس از بررسي و جمعبندي اين پيشنهادها در صورت عموميت داشتن آنها در سيستم ها اعمال شده و به عنوان و يرايشهاي جديد در اختيار كاربران قرار مي گيرد . بانك اطلاعاتي SQL SERVER يك بانك اطلاعاتي قدرتمند با ضريب امنيت بالا براي اطلاعات مي باشد كه در مجموعه پايا مورد استفاده قرار گرفته است .
   استقرار
   استقرار و راه‌اندازي نرم‌افزار با رويكرد مديريت پروژه از خدمات مهم و مورد نياز مشتريان است. در راه‌اندازي نرم‌افزار علاوه بر آشنايي كاربران با امكانات نرم‌افزار فرآيندهاي خاص مشتري، چگونگي انطباق آن با فرآيندهاي طراحي شده در نرم‌افزار، چگونگي گردآوري و كنترل اطلاعات براي ورود به بانك‌هاي اطلاعاتي در نظر گرفته مي‌شود و پس از بروز رساني اطلاعات، به مشتري تحويل مي‌گردد. استقرار و راه‌اندازي مي‌تواند توسط كارشناسان پشتيباني الگوريتم پويا و يا تيم كارشناسي كارفرما با مديريت كارشناسان الگوريتم پويا انجام شود.

Fatal error: Out of memory (allocated 2097152) (tried to allocate 131072 bytes) in /var/www/html/portlets/sisRapid/dream/libs/V2.56/vcl/sisHTML.php on line 228