• تماس با شرکت الگوریتم پویا
   آدرس :دفتر مرکزی:
   خراسان رضوی - مشهد - بلوار جانباز - تقاطع فرامرز عباسی - مجتمع کیان سنتر2 - طبقه 8- واحد808
   تلفن: 05131828-09155555010
   کد پستی :9197813578
   پست الکترونیک :info@paya.ws
   واحد بازرگانی :
   مشهد - بلوار جانباز - تقاطع فرامرز عباسی - مجتمع کیان سنتر2 - طبقه 8- واحد 808
   تلفن واحد بازرگانی: 05131828
   09155555010 آقای سعید عطاریان
   Sells@paya.ws

   واحد پشتیبانی:
   مشهد - بلوار جانباز - تقاطع فرامرز عباسی - مجتمع کیان سنتر2 - طبقه 8- واحد 806
   تلفن واحد پشتیبانی:
   05131828
   09155054255 آقای علی دانشور
   Opr@paya.ws   دفترتهران:

   خیابان ولیعصر,بالاترازخیابان بهشتی، برج سپهرساعی, طبقه ششم, واحد603
   تلفن دفترتهران:
   021-88551391
   021-88102279
   021-88103271
   Tehran@paya.ws
   ساعات کاردفترمشهد:
   شنبه تا چهارشنبه ازساعت 7:30 صبح الی 15
   و روز پنج شنبه ازساعت 7:30 صبح الی 14 به غیرازایام تعطیل
   ساعات کاردفترتهران :
   شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8/30صبح الی 17/30 به غیر از ایام تعطیل
   ساعات کارواحد پشتیبانی :
   شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح الی 17عصر
   و روز پنج شنبه از ساعت 7:30 صبح الی 14 به غیرازایام تعطیل
تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

طبقه ششم-واحد603

تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255