• تماس با شرکت الگوریتم پویا
   آدرس :دفتر مرکزی:
   خراسان رضوی - مشهد - بلوار جانباز - تقاطع فرامرز عباسی - مجتمع کیان سنتر2 - طبقه 8- واحد808
   تلفن: 05131828-09155555010
   کد پستی :9197813578
   پست الکترونیک :info@paya.ws

    
    
   واحد بازرگانی :
   مشهد - بلوار جانباز - تقاطع فرامرز عباسی - مجتمع کیان سنتر2 - طبقه 8- واحد 808
     
   تلفن واحد بازرگانی: 05131828 
   09155555010  آقای سعید عطاریان
    Sells@paya.ws 
    
   واحد پشتیبانی:
   مشهد - بلوار جانباز - تقاطع فرامرز عباسی - مجتمع کیان سنتر2 - طبقه 8- واحد 806
     
   تلفن واحد پشتیبانی: 
   05131828  
   09155054255 آقای علی دانشور
    Opr@paya.ws

    

    دفترتهران:

   خیابان ولیعصر,بالاترازخیابان بهشتی، برج سپهرساعی, طبقه ششم, واحد603
    تلفن دفترتهران: 
   02188980745
   02188980750
   02188551391
   02188102279
   Tehran@paya.ws
    
    
     ساعات کاردفترمشهد:
    
    شنبه تا چهارشنبه ازساعت 7:30 صبح الی 15 
   و روز پنج شنبه ازساعت 7:30 صبح الی 14 به غیرازایام تعطیل 
    
    
     ساعات کاردفترتهران :
    
   شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8/30صبح الی 17/30 به غیر از ایام تعطیل 
    
    
     ساعات کارواحد پشتیبانی :
   شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح الی 17عصر
   و روز پنج شنبه از ساعت 7:30 صبح الی 14 به غیرازایام تعطیل

    

    

    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   31828 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255