• پرسشنامه
   عنوان: نظرسنجی الگوریتم پویا
   کاربر:   از اینکه در نظرسنجی ما شرکت می کنید از شما متشکریم


   ردیف سوال
   1 1. درجه رضایت شما از نرم افزار های شرکت الگوریتم پویا؟

   2 2. درجه رضایت شما از سادگی در کاربری نرم افزار های شرگت الگوریتم پویا؟

   3 3. درجه رضایت شما از مشاوره در خرید نرم افزارهای شرکت الگوریتم پویا؟

   4 4. درجه رضایت شما از نحوه برخورد پرسنل واحد بازرگانی شرکت الگوریتم پویا؟

   5 5. درجه رضایت شما از خدمات پشتیبانی شرکت الگوریتم پویا؟

   6 6. درجه رضایت شما از نحوه آموزش کارشناسان واحد آموزش شرکت الگوریتم پویا؟

   7 7. درجه رضایت شما از سرعت ارائه خدمات پشتیبانی شرکت الگوریتم پویا؟

   8 8. درجه رضایت شما از نحوه برخورد کارشناسان واحد پشتیبانی شرکت الگوریتم پویا؟

   9 9. درجه رضایت شما از پیگیری درخواست های مطرح شده توسط کارشناسان شرکت الگوریتم پویا؟

   10 10. درجه رضایت شما از هزینه خدمات پشتیبانی شرکت الگوریتم پویا؟

   11 ufghfg

   12 kljbb


   فایل‌های مجاز: jpg, jpeg, png, gif, bmp, wbmp, ico, doc, docx, pdf, txt, text

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   31828 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255