• موضوعات مرتبط

  • توضیحات طبقه بندی ها
   مشتریان
   صنایع غذایی
   نتیجه استفاده از تجریبات پروژه های مختلف در زمینه صنایع تولیدی، منجر به جمع آوری مجموعه ارزشمندی از مشتریان صنایع غذایی شده است. خوشحالیم در این زمینه پروژه های گوناگونی را اجرا کرده ایم.

  • فهرست مشتریان

   لیست مشتریان
   • شرکت فرآورده های غذائی مشهد ( شیفته )
   • شرکت صنایع غذائی به آرا  ( کرانچیپس)
   • شرکت چای مسما (زرین ستاره مسما)
   • فرآورده های غذائی مشهد بهروز ( آسانا )
   • مجتمع کشت و صنعت چین چین
   • شرکت  کشت و صنعت زشک (رب ...

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-طبقه ششم-واحد603 تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255

تلگرام : 09150064780 ایمیل : info@paya.ws