• موضوعات مرتبط

  • توضیحات طبقه بندی ها
   مشتریان
   ادارات دولتی
   نتیجه استفاده از تجریبات پروژه های مختلف در زمینه سیستمهای خاص، منجر به جمع آوری مجموعه ارزشمندی از مشتریان ادارات شده است. خوشحالیم در این زمینه پروژه های گوناگونی را اجرا کرده ایم.

  • فهرست مشتریان

   لیست مشتریان

   برخی مشتریان ادارات دولتی


   بیشـتر

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-طبقه ششم-واحد603 تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255

تلگرام : 09150064780 ایمیل : info@paya.ws