• موضوعات مرتبط

  • توضیحات طبقه بندی ها
   مشتریان
   ادارات دولتی
   نتیجه استفاده از تجریبات پروژه های مختلف در زمینه سیستمهای خاص، منجر به جمع آوری مجموعه ارزشمندی از مشتریان ادارات شده است. خوشحالیم در این زمینه پروژه های گوناگونی را اجرا کرده ایم.

  • فهرست مشتریان

   لیست مشتریان
    
   •  سازمان اموال و املاک ستاد اجرائی فرمان امام(ره)
   • استانداری خراسان رضوی
   • شرکت قطار شهری مشهد 
   • شرکت بهره برداری  قطار شهری مشهد 
   • سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی
   • شرکت کنترل ...

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

طبقه ششم-واحد603

تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255