• موضوعات مرتبط

  • توضیحات طبقه بندی ها
   مشتریان
   خدمات مالی
   نتیجه استفاده از تجریبات پروژه های مختلف در زمینه مدیریت مالی و حسابداری، منجر به جمع آوری مجموعه ارزشمندی از مشتریان درحوزه خدمات مالی شده است. خوشحالیم در این زمینه پروژه های گوناگونی را اجرا کرده ایم.

  • فهرست مشتریان

   لیست مشتریان
   • خدمات مالی و مدیریت نماد ارقام
   • موسسه مالی معیار حساب اندیشه
   • موسسه رهپویان علم مزیدی
   • موسسه حسابداری پاسارگاد
   • موسسه حسابداری پارس بهروش
   • شرکت اختر حساب  مشهد
   • تحلیل ارقام
   • شرکت دقیق تراز ...

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   31828 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255