• موضوعات مرتبط

  • توضیحات طبقه بندی ها
   مشتریان
   موسسات آموزش عالی و غیر انتفاعی
   نتیجه استفاده از تجریبات پروژه های مختلف دراین زمینه ، منجر به جمع آوری مجموعه ارزشمندی از موسسات آموزش عالی و غیر انتفاعی شده است. خوشحالیم در این زمینه پروژه های گوناگونی را اجرا کرده ایم.

  • فهرست مشتریان

   لیست مشتریان
   • دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
   • سازمان مدیریت صنعتی نیشابور
   • مجتمع آموزش عالی نیشابور
   • دانشگاه صنعتی سجاد (ع)
   • موسسه آموزشی آریان
   • موسسه آموزشی دی سیستم
   • مرکز آموزش فنون هوائی مشهد
   • دانشگاه ...

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-طبقه ششم-واحد603 تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255

تلگرام : 09150064780 ایمیل : info@paya.ws