• موضوعات مرتبط

  • توضیحات طبقه بندی ها
   مشتریان
   شرکتهای تجاری و سرمایه گذاری
   نتیجه استفاده از تجریبات پروژه های مختلف در زمینه صنایع تولیدی، منجر به جمع آوری مجموعه ارزشمندی از شرکتهای تجاری و سرمایه گذاری شده است. خوشحالیم در این زمینه پروژه های گوناگونی را اجرا کرده ایم.

  • فهرست مشتریان

   لیست مشتریان
   • موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس
   • موسسه اقتصادی رضوی – (هولدینگ بودجه)
   • شرکت سرمایه گذاری فجر بهمن خراسان
   • شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری
   • شرکت بازرگانی عامل صادرات
   • شرکت کارآوران صنعت خاور میانه
   • ...

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-طبقه ششم-واحد603 تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255

تلگرام : 09150064780 ایمیل : info@paya.ws