• موضوعات مرتبط

  • توضیحات طبقه بندی ها
   مشتریان
   صنایع برق و الکترونیک
   نتیجه استفاده از تجریبات پروژه های مختلف در زمینه صنایع تولیدی، منجر به جمع آوری مجموعه ارزشمندی از شرکتهای فعال درصنایع برق و الکترونیکی شده است. خوشحالیم در این زمینه پروژه های گوناگونی را اجرا کرده ایم.

  • فهرست مشتریان

   لیست مشتریان
   • شرکت جهان الکتریک  
   • شرکت خیام الکتریک
   • شرکت هدایت جریان توس
   • شرکت مهندسی نیک‌بین طوس
   • صنایع الکترونیک نور گستر شهاب شرق
   • شرکت هور الکتریک
   • شرکت سیم و کابل مخابراتی و قدرت خراسان
   • شرکت ...

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   31828 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255