• موضوعات مرتبط

  • توضیحات طبقه بندی ها
   مشتریان
   صنایع حرارتی و برودتی
   نتیجه استفاده از تجریبات پروژه های مختلف در زمینه صنایع تولیدی، منجر به جمع آوری مجموعه ارزشمندی از شرکتهای فعال درصنایع حرارتی و برودتی شده است. خوشحالیم در این زمینه پروژه های گوناگونی را اجرا کرده ایم.

  • فهرست مشتریان

   لیست مشتریان
   • شرکت هوای صنعتی ایران
   • شرکت ایران مهند(گروه صنعتی حقی)
   • شرکت تولیدی و صنعتی گرم ایران
   • شرکت آرمان انرژی پاسارگاد
   • شرکت نوین آسایش انرژی پارس
   • سامه تندیس توس
   • شعله مهر بهساز پاسارگاد
   • مشهد تهویه ...

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   31828 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255