• موضوعات مرتبط

  • توضیحات طبقه بندی ها
   مشتریان
   صنایع کانی
   نتیجه استفاده از تجریبات پروژه های مختلف در زمینه صنایع تولیدی، منجر به جمع آوری مجموعه ارزشمندی از شرکتهای فعال درصنایع کانی شده است. خوشحالیم در این زمینه پروژه های گوناگونی را اجرا کرده ایم.

  • فهرست مشتریان

   لیست مشتریان
   •  شرکت گچ مشهد
   • شرکت گچ ماشینی شرق
   • شرکت سپید گچ مشهد
   • سیمان غرب آسیا
   • شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
   • شرکت فرو سلیس غرب
   •  شرکت معادن قدس رضوی  
   • شرکت بابک مس ایرانیان
   • ...

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-طبقه ششم-واحد603 تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255

تلگرام : 09150064780 ایمیل : info@paya.ws