• همایش مجموعه نرم افزارهای صنعتی
   نام : *
   نام خانوادگی : *
   سازمان یا شرکت : *
   سمت : *
   شماره همراه : *
   ایمیل : *
   آدرس ارسال فرم دعوت : *
   کد امنیتی :
   *

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255