• فهرست مقالات
   سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی

   نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر مدیران مالی شرکتهای مزبور، حسابرسی مستقل در خصوص کشف و کاهش احتمال وقوع تخلف، اعمال غیر قانونی و ارزیابی دقیق مبناهای برآوردهای حسابداری موثر و سودمند است ولی در خصوص بهبود سیستم کنترل داخلی، کشف و کاهش احتمال وقوع اشتباه، تقلب و ارائه مبنایی برای ارزیابی فرض تداوم ...

    تاریخچه حسابداری در ایران وجهان
   حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته، روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به ان ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جکع و خرج هر ولایت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سیاق نوشته می شده است. این روش در ...
   لیست موسسات و مراکز آموزش حسابداری در مشهد

   لیست مؤسسات و مراکز آموزش حسابداری در مشهد


   آموزش سریع و آسان حسابداری مقدماتی تا پیشرفته(بخش اول)

   آموزش سریع و آسان حسابداری مقدماتی تا پیشرفته


   تعر یف حسابداری ...

   آموزش سریع و آسان حسابداری مقدماتی تا پیشرفته(بخش سوم)

   ثبت زیر در صورتی در دفاتر صورت میگیرد که مانده دفتری صندوق بیشتر از مانده واقعی صندوق باشد. (مانده صندوق دفتری 4,540,000 و مانده صندوق واقعی 4,500,000 ریال)

   انواع موسسات و شرکتها

   انواع موسسات

   o طبقه بندی موسسات از لحاظ مالکیت:

   نقش راهبری شرکتی در توضیح چسبندگی هزینه ها

   آگاهی از چگونگی رفتار هزینهها نسبت به تغییرات سطح فعالیت )یا سطح فروش( از اطلاعات مهم برای تصمیمگیری مدیران درخصوص برنامهریزی و بودجهبندی، قیمتگذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد است.

   در مدلهای سنتی رفتار هزینه در حسابداری مدیریت،هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به ...

   تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-طبقه ششم-واحد603 تلفن: 88551391-021 و 88102279-021 و 88103271-021

   مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

   بازرگانی: 31828 -051 و 09155555010
   پشتیبانی: 31828-051 و 09155054255

   تلگرام : 09150064780 ایمیل : info@paya.ws