• موضوعات مرتبط

  • توضیحات طبقه بندی ها
   مشتریان
   پروژه های برون مرزی
   نتیجه استفاده از تجریبات موفق پروژه های اجرا شده درداخل کشور ، منجر به جمع آوری مجموعه ارزشمندی از شرکتهای فعال دربخش های مختلف برون مرزی شده است. خوشحالیم در این زمینه پروژه های گوناگونی را اجرا کرده ایم.

  • فهرست مشتریان

   لیست مشتریان
   شرکت توسعه سیلوها      سوریه
   شرکت کیان شرقMIT     امارات متحده عربی
   شرکت  پامیر کولا          افغانستات (هرات)
   شرکت ستاره آسیایی        افغانستان (مزار شریف)
   شرکت ...

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد808

بازرگانی:   31828 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   31828-051  و   09155054255