• کاتالوگ هاو بروشورها
   پایا نسل سوم
   سیستم بهای تمام شده
   اتوماسیون اداری تحت وب
   نرم افزار پایا
   نرم افزار پویان

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد804

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   36144660-051