• اخبار و رویدادها
   تازه دانش آموختگان حسابداری
   با بهره گیری از نرم افزار حسابداری "پویا" راه خویش را در حرفه حسابداری هموار سازید.

   با توجه به مشکل ایجاد شده در رابطه با ارتباط مشتریان با واحد پشتیبانی به علت

   عدم سرویس نرم افزار تیم ویوور به لینک زیر جهت دانلود مراجعه نمایید.

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد804

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   36144660-051