سیستم مدیریت سفارشات

سیستم مدیریت سفارشات

سیستم مدیریت سفارشات:

‏ سیستم کارآمد مدیریت سفارشات که امکان مدیریت فرآیند سفارش گیری محصولات، رهگیری وضعیت تولید، تحویل و تسویه و مسدودی ‏سفارشات و تحلیل اطلاعات فروش را برعهده داشته باشد، کمک بسیار شایانی به مدیریت می نماید.‏

امکانات و ویژگی های سیستم مدیریت سفارشات توسن:‏

‏1.‏ امکان گروه بندی مشتریان

‏2.‏ امکان تعریف کد کالا

‏3.‏ امکان ثبت سفارشات مشتری و ثبت اصلاحیه در صورت تغییر آن

‏4.‏ امکان تدوین برنامه ارسال به مشتری بر اساس سفارشات موجود برای هر مشتری

‏5.‏ امکان ثبت بارنامه و شماره سریال برای محصولات تولید شده

‏6.‏ ‏ امکان پیش بینی تاریخ هر مرحله سفارش بر مبنای وضعیت تولید و برنامه ریزی

‏7.‏ فراهم بودن قابلیت امکانسنجی سفارشات مشتری

‏8.‏ امکان تعریف ویژگی های خاص سفارش مشتری ‏

انواع گزارشات سیستم مدیریت سفارشات توسن:‏

1.‏ گزارش آخرین وضعیت سفارشات

‏2.‏ گزارش جزییات کالاهای ارسالی به مشتری

3.‏ گزارش میزان تحقق سفارشات مشتری

‏4.‏ گزارش ردیابی سفارشات

‏5.‏ گزارش تخمین زمان تحویل سفارش