سیستم نگهداری و تعمیرات

سیستم نگهداری و تعمیرات

سیستم نگهداری و تعمیرات:

افزایش حجم اطلاعات در واحدهای نگهداری و تعمیرات و لزوم بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تصمیم گیری مناسب، نیاز به ‏مکانیزه کردن را در امر نگهداری و تعمیرات بیش از بیش نمایان می سازد. امکان استفاده از انواع نمودارهای تحلیلی، نیاز به فیلتراسیون ‏اطلاعات و نیاز به دسته بندی اطلاعات از مهمترین عواملی هستند که نیاز به وجود یک سیستم تعمیر نگهداری جامع را در واحد های صنعتی ‏ملموس می نماید.‏

امکانات و ویژگی های سیستم نگهداری و تعمیرات توسن:

‏1.‏ امکان تعریف ساختار درختی (‏BOM‏) برای کلیه ماشین آلات و تجهیزات‏

‏2.‏ تعریف فعالیت های پیشگیرانه ‏PM‏ بر اساس تقویم کاری دستگاه یا کارکردهای دوره های دستگاه ‏

3.‏ امکان ثبت چک لیست های بازرسی، اطلاعات قطعات یدکی و مواد مصرفی، اطلاعات شناسنامه ها به مانند عمرمفید، فروشنده، تاریخ ‏گارانتی ‏

4.‏ امکان دریافت اطلاعات کارکرد ماشین آلات از سیستم کنترل تولید با بهره گیری از سیستم نگهداری و تعمیرات ‏

5.‏ امکان گروه بندی ماشین آلات بر اساس نوع کار ، محل استقرار ‏

6.‏ تجزیه و تحلیل هزینه ای و عملکردی فعالیت های صورت گرفته ‏

7.‏ ارتباط یکپارچه با سیستم انبار ، دارایی های ثابت، برنامه ریزی تولیذ و کنترل تولید ‏

8.‏ ارسال برگه درخواست تامین کالا از انبار جهت تامین قطعات مورد نیاز تعمیرات ‏

9.‏ قابلیت تعیین پرسنل مورد نیاز و میزان قطعات مصرفی در سطح دستور کار

‏10.‏ امکان نمایش دادن مدارک ومستندات مختلف مربوط به ماشین آلات یا قطعات با هر نوع فرمت از قبیل فیلم ، عکس ، نقشه وغیره

‏11.‏ امکان تهیه شناسنامه دستگاه ها ‏

12.‏ امکان دریافت هشدار برای انجام سرویس های مختلفی که موعد انجام آنها فرا رسیده ولی دستور کار ندارند ‏

13.‏ امکان محاسبه و گزارش گیری از شاخص های بهره وری عملیات نت ( ‏TTT,OEE,MTBF,MTTR‏ )‏

انواع گزارشات سیستم نگهداری و تعمیرات توسن:‏

1.‏ امکان تهیه گزارش از خرابی دستگاه ها ‏

2.‏ گزارش هزینه های قطعات و مواد مصرفی، ابزار، پرسنل، توقفات و...‏

‏3.‏ گزارش فعالیت های انجام شده ‏

4.‏ گزارشات مغایرت فعالیت های تعریف شده با مقادیر واقعی ‏

5.‏ امکان تهیه گزارش های تعمیرات اضطراری

‏6.‏ امکان تهیه گزارشات مقایسه ای بر حسب ماه، سال، گروه ماشین آلات، انواع خرابی ها و...‏ ‏

7.‏ امکان تهیه گزارش وضعیت اقلام مصرفی ‏ ‏

8.‏ گزارش پیش بینی میزان مصرف اقلام و قطعات ‏

9.‏ گزارش پیش بینی توقف تولید برای اجرای برنامه ها

‏10.‏ نگهداری سابقه تعمیرات و تعویض قطعات ماشین آلات