پروژه BPMS استانداری

پروژه BPMS استانداری

منظور از «مدیریت فرآیندها» یا BPM، طراحی، اجرا و بهبود فعالیت‌هایی که اشخاص و سیستم‌های اطلاعاتی را به‌هم پیوند می‌دهد.

در این راستا به منظور افزایش بهره‏ وری، تسریع در انجام امور و خودکارسازی گردش‌کارها، الکترونیکی کردن فرآیندها برای 7 دفتر استانداری خراسان رضوی در قالب 23 فرآیند انجام شد.

سیستم مکانیزاسیون مدیریت فرآیندهای استانداری خراسان رضوی برپایه نرم افزار sharepoint2010، تحت وب تهیه شده و در گردش‌کار آن امکانات زیر برای هر فرم در هر فرآیند وجود دارد:

1) قابلیت تعریف گردش‌کار جدید توسط مدیریت سیستم

2) امکان مشاهده همه فرم یا بخشی از فرم در گام‌های مختلف چرخه‌کار برای کاربران مختلف

3) امکان واگذاری فرم به کاربران تعریف شده بصورت دلخواه

4) امکان نگه‌داری سوابق هر گردش‌کار

5) ارائه کدرهگیری و امکان پیگیری درخواست، برای کاربران خارج از حوزه استانداری

6) ایجاد فرمهای master-detail

7) کنترل سطح دسترسی و مشاهده اطلاعات موجود در فرم ها به تفکیک هر کاربر 

8) اعتبار سنجی اطلاعات ثبت شده در فرم

9) انعطاف پذیری در تعیین مسیر گردش و ارجاع گیرندگان مجاز براساس قوانین سازمان

10) امکان تفویض انجام وظایف به دیگران به تفکیک گردش کار

11) امکان ارسال رونوشت

12) امکان مشاهده آخرین وضعیت گردش کارهااز بالاترین سطح تا سطوح پایین فرآیند

13) امکان ثبت درخواست توسط کاربران ناشناس (مناسب برای فرآیندهای پورتال اینترنتی)

14) امکان رهگیری وضعیت درخواستها با استفاده از کد رهگیری

15) دارای میز کار کاربر جهت پیگیری اقدامات و درخواستها

16) نمایش وضعیت درخواستهای جاری و اخیر کاربر

17) نمایش درخواستهای ذخیره پیش نویس

18) نمایش وظایف جاری ، معلق ، معوق ، آرشیو

19) تعریف شاخص های وضعیت کارتابل و مشاهده وضعیت کارتابل

20) امکان پیوست یک یا چند فایل در زمان ارجاع

21) مشاهده تاریخچه گردش

22) امکان ذخیره به صورت پیش نویس هر وظیفه