حقوق و دستمزد و کارگزینی

حقوق و دستمزد و کارگزینی

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان در واحدهای تجاری یکی از وقت گیرترین فعالیت هایی است که به طور مستمر مدیران مالی را درگیر خود نموده و همواره با احتمال بروز خطاهای انسانی در جمع آوری اطلاعات کارکرد و محاسبه دقیق و واقعی حقوق و مزایای پرسنل همراه بوده است . شیوه های مختلف تنوع پرداختها تعدد پرسنل نیز بر پیچیده تر شدن محاسبات تاثیر گذار است بنابراین بکارگیری یک سیستم مکانیزه حقوق و دستمزد که بتواند در کوتاهترین زمان ممکن محاسبات حقوق را بدون کمترین خطای انسانی انجام دهد .

جذابیت بهره‌جویی از نرم‌افزارهای مالی زمانی نمود پیدا می کند که لازم باشد محاسبات پیچیده‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با پرهیز از هرگونه خطایی صورت گیرد. محاسبه‌ حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان‌ها و موسسات اقتصادی مثال بارزی از همین محاسبات زمان‌بر است که مسئولین مالی همیشه درگیر آن هستند. حال آن که به دلیل تنوع شیوه‌های محاسبه و تعدد عوامل تاثیرگذار، طراحی نرم‌افزاری که پاسخگوی نیاز کاربران گوناگونی باشد، از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است.

عوامل انسانی از مهمترین اجزای سازمان بشمار می رود .عموما سازمانها سعی در پوشش اطلاعاتی مطلوب این بخش دارند . اطمینان از نحوه محاسبه حقوق و مزایا ، پرداخت به موقع حقوق و تعهدات قانونی ، ذخیره مناسب بدهی های ناشی از کارکرد پرسنل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و از آنجا که خطاهای انسانی در این بخش گاهی بسیار گران تمام می شود . این نرم‌افزار ، به گونه‌ای طراحی می شود که بتواند تنوع قوانین جاری و رویه‌های حاکم در محاسبه‌ حقوق و دستمزد کارکنان را به شایستگی پوشش داده و با ارتباط تنگاتنگ خود با سیستم مدیریت منابع انسانی و حسابداری مالی ، امکانات و تسهیلات کارآمدی را در اختیار مدیران قرار دهد.

مشخصات فنی

- تعریف انواع سمت ، نوع استخدام ، وضعیت نظام وظیفه ، مدارک و رشته های تحصیلی جهت تکمیل پرونده های الکترونیکی پرسنل .
- تعریف انواع جداول مالیاتی مربوط به سالهای مختلف و گروه های مختلف
- تعریف انواع مزایا و اضافات بر اساس پارامترهائی چون ثابت ، درصدی،ماهیانه ، روزانه ، ساعتی ، کارکرد و ...
- تعریف انواع غیبت و مرخصی ها با در نظر گرفتن کسر سنوات و ضریب کسر جریمه و سقف مجاز سالانه و همچنین مدت ذخیره مرخصی قابل انتقال به سال بعد
- تعریف و کنترل اضافه کار وام کسور ثابت و بدهی های یکماهه انواع ماموریت قرارداد و احکام کارگزینی بیمه های حوادث عمر تکمیلی و ...
- محاسبه پارامتریک عیدی و پاداش بن کارگری و مزایای پایان خدمت تفاوت حقوق کنترل حقوق منفی تعدیل مالیات(محاسبه سالیانه مالیات)
- دریافت اطلاعات کارکرد از هر نوع کارت ساعت خوان با هر نوع فرمت استاندارد
- طراحی لیست دستمزد و مزایا ، بیمه ، مالیات و فیش حقوقی به صورت پارامتریک
- تهیه دیسکت های بیمه و بانک طبق فرمت های مصوب
- معرفی و تعریف کارکنان
- ایجاد احکام پرسنلی با تنوع روشهای محاسبه
- ایجاد اطلاعاتی مستند برای محاسبه بهای تمام شده
- ایحاد مبنای اطلاعاتی در جهت اخذ سیاستهای مدیریت منابع انسانی
- امکان محاسبه سریع و بدون اشکال حقوق و تهیه لیستهای حقوق ، دیسکت بیمه و بانک
- امکان محاسبه کسور ثابت در کارکرد پرسنل در هر ماه
- امکان تهیه فایل حقوق و دستمزد مورد تایید سازمان امورمالیاتی
- کنترل تعهدات پرسنل
- ایجاد امکانات مستندسازی اطلاعات جهت ارائه به حسابرسان بعنوان پشتوانه صورتهای مالی
- ایجاد کنترل داخلی منسجم در پرداخت حقوق
- صدور خودکار سند حسابداری حقوق طبق فرمت مورد نظر کاربر و تخصیص هزینه ها به مراکز با امکان نگهدای حساب پرسنل به تفکیل عوامل حقوق
- ارسال اطلاعات به محیطهائی نظیر EXCEL و ... تنظیم فرم های چاپی مطابق با نظر کاربر تولید و طراحی گزارشات خاص توسط گزارش ساز پویا

گزارشات :

- گزارشات اضافه کاری مزایا کارکرد ماموریت عملکرد پرسنل قراردادهای پرسنل احکام کارگزینی
- گزارشات کارت و مانده مرخصی
- گزارشات لیست دستمزد بیمه (تامین اجتماعی و خدمات درمانی ) فیش حقوقی
- گزارش متمم بیمه و تفاوت حقوق
- لیست عیدی و پاداش بن کارگری
- گزارش مالیات و تعدیل آن
- گزارش مقایسه ای حقوق ماهیانه پرسنل در ماه های مختلف بر اساس افراد و یا مراکز هزینه