پیوستن به شبکه فروش

پیوستن به شبکه فروش

شرکت الگوریتم پویا در نظر دارد در راستای توسعه بازار و بهبود فرآیندهای بازاریابی و فروش خود، نسبت به جذب نماینده فروش اقدام نماید. برای همکاری، هیچ نیازی به سرمایه‌گذاری اولیه نیست و نمایندگان می‌توانند پس از پیوستن به شبکه فروش، در رویدادهای اختصاصی الگوریتم پویا نیز در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته باشند.

با توجه به گستردگی فعـالیت‌ های ایـن شرکت، دانـش ‌آمـوختگـان و متخصصـان حـوزه‌ های مختلف، با دانش و پشـتکار خود، در محیط پویا و پرجوش و خروش الگوریتم پویا ‌در کنار هم قرار می گیرند. هر کدام از ما عضوی موثر و الهام بخش برای خلق اتفاقات بزرگ هستیم.

 مراحل جذب همکاری در فروش:

- تکمیل فرم ثبت نام 

- بررسی فرم‌های تکمیل شده توسط بخش بازاریابی و فروش

- مصاحبه حضوری

لطفا جهت ثبت درخواست همکاری خود کلیک کنید و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.