دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی

دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی

یکی از بارزترین ضعف ها در سیستم های آموزشی در رشته های مالی عدم ارائه آموزش های تخصصی به دانشجویان در زمینه سیستم های اطلاعات مالی بصورت کاربردی و عملیاتی می باشد. این نقصان به حدی است که اکثر متقاضیان بازار کار پس از گذراندن دوران تحصیل ، در بدو ورود به مشاغل حرفه ای کارآیی لازم را نداشته و باعث عدم دستیابی به پستهای سازمانی مطلوبشان می گردد.
لذا به کلیه افرادی که تحصیلات خود را به اتمام رسانده اند و یا مشغول گذراندن دوران تحصیل هستند توصیه می شود اقدام به فراگیری کاربری نرم افزارهای تخصصی مالی نمایند.
تنوع محصولات نرم افزاری مالی در بازار بسیار زیاد می باشد لذا تسلط به نرم افزارهایی که اکثر فعالیتهای یک شرکت را تحت پوشش خود قرار می دهند بسیار حائز اهمیت است. محصولات شرکت الگوریتم پویا علاوه بردارا بودن  قابلیت فوق ، بدلیل گستردگی و سابقه فعالیت بیش از ربع قرن در زمینه جمع آوری ، ثبت وتجزیه و  تحلیل رویدادهای مالی،مرجع بسیار موجهی برای علاقمندان به مباحث مالی و حسابداری می باشد.