سیستم داشبورد مدیریت

سیستم داشبورد مدیریت

سیستم داشبورد مدیریت

‏ در سازمان ها و شرکت ها عدم دسترسی به اطلاعات دقیق در زمان تصمیم گیری مدیران احساس می شود. در بسیاری مواقع با وجود در ‏دسترس بودن اطلاعات صحیح، ارایه اطلاعات در غالب گزارشات طولانی و یا به شکل نادرست باعث می شود که مدیران در زمان تصمیم گیری ‏بر اساس حدس و گمان یا اطلاعات نادرست عمل کنند. سیستم داشبورد مدیریتی پاسخ به این نیاز است تا با مدیریت، دسترسی، تجزیه و ‏تحلیل و نمایش آسان اطلاعات امکان تصمیم گیری های فوری بر اساس اطلاعات صحیح را به مدیران بدهد.‏ 

داشبورد های استراتژیک:‏

غالبا به منظور مقایسه وضعیت سازمان با اهداف استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرند. این داشبوردها امکان بازبینی کل و سریع از ‏وضعیت کنونی سازمان را فراهم کرده و به مدیران برای تصمیم گیری های اجرایی، مانند تنظیم اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ‏کمک شایانی می کنند. این داشبوردها با استفاده از اطلاعات دوره ها تهیه می شوند.‏

داشبورد های تحلیلی:‏

همانطور که از نامشان مشخص است، با آنالیز اطلاعات مدیر را در اتخاذ تصمیم یاری می نمایند. گزارش های تحلیل شامل نمایش انواع ‏آمارهای تجمعی از روی اطلاعات می باشند و معمولا به صورت ماتریس های چند بعدی نمایش داده می شوند. با در اختیار داشتن یک ‏داشبورد تحلیلی، مدیر به آسانی درک صحیحی از وضع موجود و دلایل آن را در اختیار خواهد داشت.

داشبورد های عملیاتی:‏ ‏

به پایش کارکردهای حیاتی سازمان پرداخته و این امکان را برای مدیران فراهم می کنند تا از وضعیت کارکردها در هر لحظه مطلع باشند. ‏این داشبوردها از اطلاعات آماری استفاده نمی کنند و تحلیل و آنالیزی را برعهده ندارند. هدف از داشبورد نظارت بر عملیات می باشد.‏

انواع گزارشات داشبورد مدیریتی توسن:‏

‏1.‏ امکان ساخت گزارشات فرمت دار با چیدمان های دلخواه و بر اساس الگوهای از پیش طراحی شده توسط خود کاربر بدون نیاز به ‏دانش فنی ‏ ‏

2.‏ ساخت گزارشات نموداری جهت ساخت و بکارگیری انواع گراف و نمودار در داشبوردهای مدیریتی درمحیطی یکپارچه با گزارشات ‏تحلیلی و پیشرفته

‏3.‏ امکان ساخت ‏query‏ های متداول در محیطی کاربر پسند بدون نیاز به دانش پایگاه داده