پروژه MIS سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پروژه MIS سازمان مدیریت و برنامه ریزی

این پروژه شامل سامانه قراردادهای مشاوران و پیمانکاران و تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران و اخذ گواهینامه می باشد

این پروژه شامل 3 زیر سیستم می باشد

- سیستم پیمانکاران

- سیستم مشاوران

- سیستم کمیسیون ماده 99


بخشی از امکانات نرم‌افزار عبارتست از:

1) امکان اجرا در بستر  Web برای دسترسی مشاوران، پیمانکاران، انجمن‌ها و دستگاه‌های اجرایی 

2) امکان تعریف نام‌کاربری و سطح دسترسی برای تک‌تک مشاوران، پیمانکاران، کارشناسان انجمن‌های هفتگانه پیمانکاران و جامعه مهندسین مشاور، و کارشناسان هر دستگاه‌‌اجرایی

3) ایجاد کارتابل و پروفایل برای همه کاربران (مشاوران و پیمانکاران) با قابلیت مشاهده و پیگیری اطلاعات برای کارشناسان مربوطه با سطوح دسترسی مختلف (دسترسی ها را در سطح آیتم می توان تعریف کرد)

4) انجام همه محاسبات اخذ‌ امتیاز، ارزشیابی و تعیین ظرفیت مشاوران و پیمانکاران

5) امکان ذخیره‌سازی و بایگانی کل اطلاعات پرونده، مکاتبات و همه موارد مربوط به هر مشاور یا پیمانکار

6) امکان ارائه گزارشات آماری و تفصیلی موردنیاز از سیستم

7) امکان ایجاد گردش‌کار برای درخواست‌های هر مشاور یا پیمانکار، بصورت جداگانه با توجه به انجمنی که عضو می‌باشد.

8) امکان ساخت نماهای مختلف از اطلاعات، فیلتر و تعریف چند فیلتر توسط کاربر

9) امکان خواندن اطلاعات فرم در لیست ها

10) درصورت تغییر قوانین، امکان تغییر چرخه هریک از فرآیندها و یا اضافه و حذف نمودن هر فرآیند، به‌سادگی امکانپذیر است.

11) امکان چاپ تک تک فرم ها با فرمت های خواسته شده

12) امکان تعریف سطح دسترسی توسط کاربر (مدیر سیستم)

13) امکان گزارشکیری از تمامی بخش های سیستم بر حسب نیاز کاربران

14) امکان الکترونیکی کردن فرآیندها و گردش فرم های پیمانکاران و مشاوران جهت تسریع امور پیمانکار و مشاوران

15) اعتبار سنجی اطلاعات ثبت شده در فرم

16) امکان مشاهده تاریخچه فرآید جهت پیگیری امور

17) اضافه کردن امکانی جهت نگهداری سابقه (پایه، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، گواهینامه و ..) پیمانکار و مشاور

18) امکان جستجو در بخش های مختلف سیستم پیمانکاران و مشاوران

19) امکان ایجاد، ویرایش و حذف خطی و در صورت نیاز فرمی در بخش جستجو