خدمات سه گانه طلائی،نقره ای و برنزی

خدمات سه گانه طلائی،نقره ای و برنزی

خدمات پشتیبانی طلائی

بسیاری از مشتریان خواستار بیشترین پوشش خدمات می‌باشند.هر یک از خدمات پشتیبانی شرکت الگوریتم پویا هزینه‌های ویژه خود را دارد که بخشی از آنها نسبت به دیگر خدمات هزینه بیشتری دارند.از سوئی دیگر برخی از مشتریان خواستار گونه‌ای از پوشش پشتیبانی نرم‌افزار می‌باشند که همواره از بیشترین دامنه خدمات به ویژه از نظر گستردگی و سرعت، برخوردار باشند.برای این گونه از مشتریان شرکت الگوریتم پویا، طرح خدمات پشتیبانی طلائی خویش را ارائه می‌کند.مهمترین ویژگی این طرح تعیین کارشناس مسئول برای مشتری و نیز امکان سفارشی سازی نرم‌افزار برای پاسخگوئی به نیازهای خاص مشتری می‌باشد.در این طرح که بیشترین دامنه خدمات پشتیبانی را دارد، مشتری هزینه خدمات را در دو بخش مبلغ پایه قراداد و  هزینه‌های مازاد را برپایه صورت وضعیت خدمات ویژه مشتری پرداخت می‌کند.

خدمات پشتیبانی نقره‌ای

برای آن دسته از مشتریان که خواستار خدمات پشتیبانی با هزینه ثابت می‌باشند و از سوئی پوشش کمتری از خدمات پشتیبانی را برای خویش کافی می‌دانند، شرکت الگوریتم پویا طرح خدمات پشتیبانی نقره‌ای را ارائه می‌کند. مهمترین ویژگی این طرح مراجعه حضوری کارشناس پشتیبانی به شکل منظم و پیوسته و نیز ارائه رایگان ویرایش‌های جدید نرم‌افزار،  می‌باشد.در این طرح، مشتری هزینه خدمات را فقط بر پایه مبلغ قراداد پرداخت می‌کند.

 خدمات پشتیبانی برنزی

برخی از مشتریان به دلیل پائین بودن حجم فعالیت و یا در اختیار داشتن بخش‌های کمی از مجموعه نرم‌افزاری پایا، کمترین میزان پوشش خدمات پشتیبانی را برای خویش کافی می‌دانند.برای این دسته از مشتریان شرکت الگوریتم پویا طرح خدمات پشتیبانی برنزی را ارائه می‌کند.مهمترین ویژگی این طرح مراجعه حضوری کارشناس در صورت نیاز مشتری و در زمان‌های بحرانی و نیز پاسخگوئی تلفنی به مشتری می‌باشد.در این طرح مشتری مبلغی را بسته میزان خدمات مورد نیاز به شکل سپرده نزد شرکت الگوریتم پویا پرداخت می‌کند.در این طرح، مشتری هزینه خدمات را فقط به میزان خدمات ارائه شده و بر پایه صورت وضعیت و از محل سپرده خویش نزد شرکت، پرداخت می‌کند.

♦♦ شرح خدمات پشتیبانی♦♦

مشتریان شرکت الگوریتم پس از خرید محصولات آن تحت پوشش خدمات پشتیبانی قرار می‌گیرند.این خدمات در شروع تحت عنوان پشتیبانی اولیه ارائه می‌شود.مدت زمان پشتیبانی اولیه بسته به نوع و تعداد نرم‌افزار و شرایط ویژه مشتری در هنگام فروش نرم‌افزار مشخص می‌شود.دامنه این خدمات نیز بسته به چگونگی خرید نرم‌افزار تعیین می‌شود.مشروح خدمات پشتیبانی محصولات که توسط شرکت الگوریتم پویا برای مشتریان خود ارائه می‌شود عبارتند از:

 گزینش کارشناس مسئول برای مشتری

شرکت الگوریتم پویا برای آن دسته از مشتریانی که از نظر میزان و گستردگی کار نیاز به یک کارشناس ویژه دارند، با معرفی کارشناس مسئول آن‌ها را بر پایه خدمات طلائی خویش پشتیبانی می‌کند.این کارشناس به شکل پیوسته با مشتری در زمینه کاربری نرم‌افزار همکاری می‌کند.بدین گونه مشتری همواره یک کارشناس مسئول و معین را برای پیگیری نیازهای خویشدر دسترس دارد.توضیح: این خدمات فقط در نوع پشتیبانی طلائی ارائه می‌شود.

سفارشی سازی نرم‌افزار بر پایه نیازهای ویژه مشتری

بسیاری از مشتریان خواستار پاسخگوئی نیازهای خاص خویش در حوزه نرم‌افزار می‌باشند.اگر برای این مهم نرم‌افزار نیازمند تغییر باشد، شرکت الگوریتم پویااین نیاز مشتری را بر پایه خدمات طلائی خویش پشتیبانی می‌کند.میزان و دامنه سفارش سازی نرم افزار بسته به چگونگی خرید نرم افزار توسط مشتری و یا پشتیبانی طلائی آن دارد.گستردگی سفارشی سازی نرم‌افزار محدود به زیر ساخت ها و معماری نرم افزار "پایا" می‌باشد و چنانچه پاسخگوئی به نیازهای مشتری، تغییر ساختاری نرم‌افزار راناگزیر کند، شرکت الگوریتم پویا طراحی، ساخت و اجرای نرم افزار ویژه مشتری را  در چارچوب پروژه‌ای مستقل پیشنهاد می‌کند. سفارشی سازی فقط در دامنه کاربرد هر نرم‌افزار انجام می‌شود و نیازهای فراتر از دامنه کاربرد نرم‌افزار پشتیبانی نمی‌شود.توضیح: سفارشی سازی فقط در نوع خدمات پشتیبانی طلائی ارائه می‌شود.

 خدمات مشاوره‌ای

چنانچه مشتری برای بهینه سازی کاربری نرم‌افزار نیاز به خدمات مشاوره‌ای داشته باشد، شرکت الگوریتم پویا با همکاری کارشناسان و مشاوران مجرب به این نیاز مشتری پاسخ بایسته را ارائه می‌دهد.این مشاوره در زمینه های کاربری نرم‌افزار در برگیرنده موارد ذیل می‌باشد:

مشاوره برای تعریف اطلاعات پایه‌ای و مبانی سیستم همچون نظام کدگذاری اطلاعات

مشاوره در ساختار سازمانی کاربران نرم‌افزار 

مشاوره در زمینه چگونگی گردش اطلاعات 

مشاوره در زمینه رویه‌های کنترل و ثبت اطلاعات 

مشاوره در زمینه طراحی گزارشات ویژه مشتری

 توضیح: این خدمات فقط در نوع پشتیبانی طلائی پوشش داده می‌شود.

 انتقال،تبدیل و جابجائی داده‌ها در پایگاه داده

چنانچه مشتری داده‌های مورد نیاز خویش را به شکل الکترونیکی خارج از پایگاه داده نرم‌افزار "پایا" در دسترس داشه باشد، الگوریتم پویا برای انتقال خودکار این داده‌ها به پایگاه داده،مشتری را پشتیبانی می‌کند.چنانچه این انتقال برای هماهنگ شدن با مدل داده‌های نرم‌افزار "پایا" نیازمند برنامه تبدیل(Convert  ) باشد، پشتیبانی لازم توسط شرکت الگوریتم پویا ارائه می‌شود.اگر مشتری بین پایگاه داده و یا جداول اطلاعاتی آن نیازمند جابجائی داده باشد، خدمات پشتیبانی آن ارائه می‌شود.کنترل‌ها و ارتباطات داخلی بس پیچیده در پایگاه داده وجود دارند که در شرایط ورود اطلاعات به وسیله نرم‌افزار "پایا" رعایت می شوند. بدون تردید چنانچه در انتقال، تبدیل و یا جابجائی داده دقت لازم انجام نشود، پایگاه داده دچار آسیب‌های گاه بسیار سنگین خواهد شد.

توضیح: به مشتریان محترم هشدار داده می‌شود که از انتقال، تبدیل و جابجائی داده بدون هماهنگی باشرکت الگوریتم پویا جداً خودداری فرمایند.و چنانجه هرگونه تغییری در پایگاه داده خارج از روند نرم افزار "پایا" انجام شود، مسئولیت آن بر عهده شرکت الگوریتم پویا نمی‌باشد.

 طراحی و ساخت گزارش‌های ویژه مشتری

مجموعه نرم‌افزاری "پایا" به شکل‌های گوناگون ابزار گزارش سازی را در دسترس مشتری قرار می‌دهد.چنانچه مشتری درخواست کند، کارشناسان شرکت الگوریتم پویا برای طراحی و ساخت گزارش‌های ویژه مشتری پشتیبان وی خواهند بود.این گزارش‌ها فقط در چارچوب اطلاعات موجود در پایگاه داده نرم‌افزار پشتیبانی می‌شوند.

 پایش پایگاه داده برای جستجوی موارد ویژه همچون مغایرت داده‌ها 

چنانچه در اطلاعات پایگاه داده مغایرتی دیده شود و یا مشتری نیاز به جستجوئی خاص در اطلاعات داشته باشد که با نرم‌افزار نتواند نیاز خود را برآورده سازد، شرکت الگوریتم پویا پشتیبانی لازم را برای پایش پایگاه داده در راستای پاسخگوئی به نیاز مشتری ارائه می‌کند.این پایش برای کنترل داده‌ها و رسیدن به نتایج ویژه مشتری در جستجو و بررسی اطلاعات بسیار کارآ وسودآور می‌باشد.

 برپائی کارگاه آموزش ویژه مشتری

چنانچه مشتری خواستار برپائی کارگاه آموزشی ویژه باشد، شرکت الگوریتم پویا در قالب خدمات پشتیبانی خویش این کارگاه را برگزار می‌کند.در نوع خدمات پشتیبانی طلائی این کارگاه دو بار در دوره خدمات به شکل رایگان اجرا می شود.در سایر انواع خدمات چنانچه شرکت الگوریتم پویا ظرفیت لازم را داشته و مشتری هزینه‌های لازم را پذیرا باشد، این کارگاه‌ها برگزار می‌شود.

نظارت بر روند به هنگام سازی اطلاعات

پایگاه داده، پیوسته نیازمند، به هنگام سازی می‌باشد.کارشناسان خدمات پشتیبانی شرکت الگوریتم پویا برای بررسی و نظارت بر روند انجام این مهم مشتری را پشتیبانی می‌کنند.

 نظارت بر روند تهیه نسخه پشتیبان( Backupاز پایگاه داده)

پایگاه داده ارزشمندترین بخش سیستم نرم‌افزاری مشتری می‌باشد ولی چون سایر بخش‌های سامانه همچون سخت‌افزار و نیز نسخه اجرائی نرم‌افزار به آسانی جایگزین نمی‌شوند.اطلاعات پیشین مشتری در پایگاه داده فقط با ورود دوباره اطلاعات آن هم در صورت داشتن مستندات فیزیکی جایگزین پذیرمی‌باشد.چنانچه پایگاه داده دچار آسیب جدی شود، فقط نسخه پشتیبان (  Backup) می‌تواند جایگزین الکترونیکی آن باشد.بنابراین تهیه پیوسته نسخه پشتیبان( Backup ) از پایگاه داده بسیار اجتناب ناپذیر می‌باشد.

پایگاه داده در تنظیمات خویش به شکل خودکار نسخه پشتیبان بر روی هارد دیسک کامپیوتر سرور را تهیه می‌کند.ولی لازم است مشتری نسخه پشتیبان را بر روی هارد دیسکی مستقل و یا CD خارج از سرور نیز تهیه کند که چنانچه سرور نیز دچار آسیب شد، نسخه پشتیبان وجود داشته باشد. شرکت الگوریتم پویا با پیگیری پیوسته تهیه نسخه پشتیبان، بر این مهم نظارت می‌کند.

 نصب دوباره نرم‌افزار 

چنانچه مشتری به هر دلیل نیازمند نصب دوباره نرم‌افزار باشد، شرکت الگوریتم پویا از آن پشتیبانی می‌کند. در انجام این مهم انتقال اطلاعات از پایگاه داده قبلی و نیز تنظیمات اولیه سیستم بسیار اهمیت دارد که کارشناس پشتیبانی شرکت الگوریتم پویا در این راستا همکاری لازم را با مشتری خواهد داشت.

 ارائه ویرایش‌های جدید نرم‌افزار

شرکت الگوریتم پویا همواره در راستای گسترش محصولات خویش ویرایش‌های جدید نرم‌افزار را تولید و ارائه می‌کند.این ویرایش‌های جدید دربرگیرنده آخرین امکات و اصلاحات مورد نیاز می‌باشد.

بدون تردید این بخش از خدمات پشتیبانی مهمترین و اقتصادی‌ترین بخش آن می‌باشد که مشتری با حداقل هزینه ممکن همواره نرم‌افزار خویش را به روز نگه می‌دارد.

   توضیح: مشتریانی که خدمات پشتیبانی طلائی یا نقره‌ای را انتخاب کرده‌اند، از ویرایش‌های جدید به رایگان بهره‌مند خواهند شد و به دیگر مشتریان با پرداخت هزینه‌های آن، این ویرایش‌ها ارائه می‌شود.

 

  محصولاتی که از نظر ساختاری و به ویژه دامنه کاربرد گسترش زیادی داده‌شوند، محصول جدید خواهند بود و ویراش جدید نخواهند بود.

 پشتیبانی راهبری نرم افزار

بخش راهبری نرم افزار از اهمیت ویژهای برخوردار است.از مهم ترین نقش های این بخش می توان از مدیریت حفاظت و کاربران نرم افزار و نیز مدیریت دوره‌های مالی نام برد.یکی دیگر از نقش های بسیار مهم ویژه بخش راهبری نرم افزار، تنظیمات مربوط به کنترل های داخلی نرم‌افزار می باشد. بدون تردید نبود دقت کافی در راهبری نرم‌افزار، کاربری آن را دچار مشکلات جدی می‌کند. شرکت الگوریتم پویا در راستای راهبری نرم افزار، پشتیبانی ویژه‌ای را ارائه می‌دهد.

 پشتیبانی حضوری پیوسته

شرکت الگوریتم پویا در چارچوب طرح طلائی و نقره‌ای، طبق برنامه زمان‌بندی پیوسته، مشتریان خویش را پشتیبانی می‌کند.در این شکل پشتیبانی کارشناسان شرکت الگوریتم پویا بر پایه برنامه زمان‌بندی منظم، به محل مشتری مراجعه و خدمات پشتیبانی را ارائه می‌دهند.

 پشتیبانی ویژه زمان‌های بحرانی

 از آنجائی که کاربری مجموعه نرم‌افزاری "پایا" در حوزه سیستم‌های اطلاعات مدیریت می‌باشد، محدوده‌های زمانی همچون پایان ماه برای ارائه لیست بیمه، انبارگردانی پایان سال، هنگام بستن حساب‌ها و ارائه گزارش‌های پایان دوره مالی و غیره پشتیبانی نرم‌افزار را برای مشتری ناگزیرتر می‌کند. شرکت الگوریتم پویا برای این زمان‌های بحرانی پشتیبانی ویژه ارائه می‌دهد. 

 پشتیبانی اضطراری مشتری

مشتریان الگوریتم پویا در شرایط اضطراری که در کاربری نرم‌افزار "پایا" دچار مشکل می‌شوند، به شکل ویژه پشتیبانی می‌شوند.در این شرایط شرکت الگوریتم پویا در اولین فرصت ممکن کارشناس خویش را به محل مشتری اعزام می‌کند تا خدمات پشتیبانی مورد نیاز ارائه شود.اگر امکان حضور کارشناس در محل مشتری وجود نداشته باشد، شرکت الگوریتم پویا با بهره‌گیری از امکانات ارتباطی، از راه دور به هر شکل ممکن مشتری را پشتیبانی می‌کند. 

 پشتیبانی در بستر اینترنت Online

شرکت الگوریتم پویا از طریق پورتال خویش به صورت 24 ساعته مشتری را در مواردی که بتوان از طریق اینترنت پشتیبانی کرد، تحت پوشش خدمات خود قرار می‌دهد.از جمله خدمات خدمات Online شرکت الگوریتم پویا ارائه نسخه به روز شده نرم‌افزار و نیز پاسخ‌گوئی به پرسش‌های متداول در حوزه کاربری نرم‌افزار می‌باشد.

پشتیبانی تلفنی عادی

کارشناسان شرکت الگوریتم پویا در محل شرکت همه روزه تا ساعت 5 بعد از ظهر به صورت تلفنی مشتریان را پشتیبانی می‌کنند.در این روش پشتیبانی، کارشناسان ضمن پاسخ‌گوئی تلفنی به پرسش‌های مشتریان، در راستای رفع مشکل آنان اقدام خواهند کرد.در این حالت در صورتیکه مشکل مشتری از طریق تلفنی حل نشود، کارشناسان شرکت الگوریتم پویا با استفاده از ابزار ارتباط راه دور ( Remote ) مشتری را پشتیبانی می‌کنند.چنانچه به این شکل نیز مشکل مشتری حل نشود، شرکت الگوریتم پویا برای حضور کارشناس در محل مشتری اقدام خواهد کرد.

 پشتیبانی تلفنیOn Call

از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب و نیز روز های تعطیل شرکت الگوریتم پویا شماره تماس اضطراری در اختیار مشتریان قرار داده است.کارشناس شرکت الگوریتم همواره از طریق این شماره تلفن آماده پاسخ‌گوئیبه مشتریان می‌باشد.

 تهیه گزارش جامع روند کاربری نرم‌افزار

در طرح طلائی پشتیبانی، کارشناس مسئول پیوسته روند کاربری نرم‌افزار را با رویکرد آسیب شناسی، بازبینی می‌کند.کارشناس مسئول، هر سه ماه یک گزارش جامع در زمینه چگونگی کاربری نرم‌افزار توسط کاربران و نیز ارائه پیشنهادهای سازنده برای مشتری تنظیم می‌کند. چنانچه کارشناس مسئول و یا مشتری بازبینی موردی را نیز لازم بدانند، گزارش موردی نیز ارائه می‌شود.

توضیح: این لیست کلیات خدمات قابل ارائه را بیان می‌کند و میزان و دامنه این خدمات بسته به چگونگی خرید نرم‌افزار و نیز نوع پشتیبانی انتخابی مشتری مشخص می‌شود.

 

 ردیف

 شرح خدمات

نوع طرح خدمات

طلائی

نقره ای

برنزی

1  گزینش کارشناس مسئول برای مشتری - -
2  سفارشی سازی نرم افزاربرپایه نیازهای ویژه مشتری  - -
3  خدمات مشاوره ای -  -
4  انتقال ,تبدیل و جابجایی داده ها در پایگاه داده - -
5  طراحی و ساخت گزارش ویژه مشتری -  -
6  پایش پایگاه داده برای جستجوی موارد ویژه همچون مغایرت داده ها  - -
7 برپائی کارگاه آموزش ویژه مشتری   - -
8 نظارت بر روند به هنگام سازی اطلاعات   -
9 نظارت بر روند تهیه پشتیبان(Backup)ازپایگاه داده    -
10 نصب دوباره نرم افزار     -
11 ارائه رایگان ویرایش های جدیدنرم افزار  -
12 پشتیبانی راهبری نرم افزار   -
13 پشتیبانی حضوری پیوسته   -
14 پشتیبانی ویژه زمان های بحرانی  -
15 پشتیبانی اظطراری مشتری   
16  پشتیبانی در بستر اینترنت Online  
17  پشتیبانی تلفنی عادی      
18 پشتیبانی Oncall  -  -
19 تهیه گزارش جامع روند کاربری نرم افزار   -  -